Medevac – viktig resurs i sjukvårdskedjan

Spaningsplutonen vid I 19 har under veckan övat spaning i bebyggelse. Förutom spaningsmoment och ett antal luftlandsättningar ingick även sjukvårdsmoment med Medevac - helikopterevakuering.– Det är bra att vi får öva det här så att soldaterna får förståelse för hela händelseförloppet, säger Johan Aaro, ställföreträdande plutonchef och instruktör under övningen.

Ombord på helikoptern finns kvalificerad medicinsk utrustning samt läkare och sjuksköterskor. Foto: Mats Engfors, Norrbottens regemente.
Felix Turhede från  Sundsvall, signalist i tredje spaningsgruppen, under fast spaning.
Felix Turhede från Sundsvall, signalist i tredje spaningsgruppen, under fast spaning. Foto: Mats Engfors, Norrbottens regemente.
Jerker Nilsson, sjukvårdare i spaningsgruppen, fick för omväxlings skull spela skadad.
Jerker Nilsson, sjukvårdare i spaningsgruppen, fick för omväxlings skull spela skadad. Foto: Mats Engfors, Norrbottens regemente.
Att bära bår är fysiskt påfrestande. Att dessutom undvika att röja sig gör att transporten också blir tidsödande.
Att bära bår är fysiskt påfrestande. Att dessutom undvika att röja sig gör att transporten också blir tidsödande. Foto: Mats Engfors, Norrbottens regemente.
Felix Turhede från Sundsvall, signalist i tredje spaningsgruppen, under fast spaning. Foto: Mats Engfors, Norrbottens regemente.
Jerker Nilsson, sjukvårdare i spaningsgruppen, fick för omväxlings skull spela skadad. Foto: Mats Engfors, Norrbottens regemente.
Att bära bår är fysiskt påfrestande. Att dessutom undvika att röja sig gör att transporten också blir tidsödande. Foto: Mats Engfors, Norrbottens regemente.

I det scenario som spelas upp för spaningssoldaterna pågår smuggling och droghandel inom det område de ska verka i. Läget är stabilt men kan ändras snabbt. Uppgiften är att bland annat genomföra posteringar och sökoperationer för att förhindra styrketillväxt hos de stridande parterna i området, vilket här är i ett fiktivt land benämnt X-land.

Skottskada

Mitt under pågående spaningsuppdrag blir en av soldaterna i tredje spaningsgruppen skottskadad i en arm och ett ben. Detta utlöser en händelsekedja som börjar med att skadornas omfattning snabbt konstateras. Man gör bedömningen att den skadade snarast måste tas till närmaste upphämtningsplats där en räddningshelikopter kan landa.

"Osynliga"

Spaningsgruppen gör sig snabbt färdiga för förflyttning. I det här fallet innebär det att de måste bära den skadade ett par kilometer på fältbår, samtidigt som de måste göra allt för att inte synas under förflyttningen till landningsplatsen.
Gruppen har nu förflyttat sig till den plats där helikoptern, en så kallad Super Puma, alltså Helikopter 10, ska landa. Den skadade mår efter omständigheterna bra och förs ombord. Cirka två timmar efter skadetillfället tas han omhand på den samlingsplats för skadade som har upprättats på Hedenbasen ungefär 10 kilometer bort.

Det är mycket viktigt att soldaterna får kunskap om de sjukvårdsresurser som finns. Dessutom får de erfarenheter av att vistas med och runt helikoptrar i fredstida förhållanden.

Fakta:

MEDEVAC, eller Medical Evacuation, innebär transport med samtidig vård av läkare och sjuksköterska med stöd av kvalificerad medicinsk utrustning ombord. Tillgången till helikopter för sjuktransport utgör en mycket viktig komponent i sjukvårdskedjan, där allt måste fungera även när infrastrukturen, till exempel vägnätet, är mycket begränsad. Strävan är alltid att en skadad person ska få kvalificerad vård senast en timme efter skadetillfället, även om detta inträffar i oländig terräng.