Medalj för 30 dagar i EU:s tjänst

De soldater och befäl som under ett flera månaders tid utgjort den svenska fortsättningsstyrkan i Tchad, TD01 F, har tagit emot sina medaljer vid en ceremoni på Camp Europa i N'Djamena.

Soldaterna ur TD 01 F medaljeras för väl utförda uppgifter under den EUFOR-ledda missionen i Tchad/CAR (Centralafrikanska republiken). Foto: OHQ
Framsidan av medaljen är enkel med undantag för de 12 stjärnor som utgör en cirkel runt kanten på medaljen, en symbol för EU.
Framsidan av medaljen är enkel med undantag för de 12 stjärnor som utgör en cirkel runt kanten på medaljen, en symbol för EU. Foto: Catharina Bergsell
Framsidan av medaljen är enkel med undantag för de 12 stjärnor som utgör en cirkel runt kanten på medaljen, en symbol för EU. Foto: Catharina Bergsell

– Er del av Tchadinsatsen är snart slut, och när jag ser er känner jag en stolthet över att vara chef för den svenska kontingenten, sade förbandschefen för TD 01F, överstelöjtnant Patrik Gardesten i sitt anförande.

Sedan 2004 har EUFOR delat ut medaljen European Security Defence Policy (ESPD) till all civil och militär personal som under minst 30 dagar tjänstgjort i en EU-ledd militäroperation.

I lördags, under den klarblå afrikanska himlen och i stekande sol, stod de 104 soldaterna uppställda för att motta sina medaljer.

– Vi har bidragit med vår kompetens och professionalism till EUFOR på ett sätt som flera nationer har reagerat positivt på. För Sverige och Försvarsmakten har vi på ett förtjänstfullt sätt varit goda ambassadörer, och enligt min uppfattning kan det svenska folket och vår arbetsgivare vara nöjda med vår insats, sa Gardesten vidare när han talade till soldaterna.