Lv 6 avslutar blåtungeinsats

Nu avslutar Försvarsmakten och Lv 6 personalstödet till insatsen mot blåtunga, den största insatsen på många år för Hemvärnet i Halland.– När det extraordinära inträffar är det viktigt att myndigheterna samverkar om resurser, och det har gått jättebra, sa jordbruksminister Eskil Erlandsson, som besökte insatsen den 9 oktober.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson besökte Lv 6 och insatsen mot blåtunga den 9 oktober. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

Jordbruksministern besökte ledningscentralen på Lv 6 för att orientera sig om läget och hålla en kort presskonferens innan han åkte ut till ett vaccinationsteam på en gård i närheten.

Han berättade att regeringen precis har beslutat att avsätta närmare 80 miljoner kronor för att fortsätta insatsen, och berömde också sättet som Jordbruksverket och Försvarsmakten har samverkat på.
– Samverkan mellan myndigheter är viktig. Vi ska använda de samhälleliga resurserna så väl som möjligt, sa han.

Jordbruksverkets chef Mats Persson höll med:
– Vi har varit väldigt glada för samarbetet, både för lokalerna och för den hjälp vi har fått i fältarbetet. Att ha en organisation som Hemvärnet, som kan ställa upp så snabbt, det är guld värt.

Nu har Försvarsmakten beslutat att avbryta stödet till insatsen när det gäller personal.Det materiella stödet fortsätter dock. Det beror på att den deltidsbrandmannaersättning som de deltagande hemvärnsmännen har fått endast gäller enligt lagen om skydd mot olyckor, medan insatsen mot blåtunga faller under förordningen om stöd till civil verksamhet, och då blir ersättningen endast 77 kronor om dagen.

– Vi har fortfarande hopp om att kunna lösa det, men jag vill inte svara idag på hur det ska ske, sa Jordbruksverkets chef Mats Persson.

Vid en datorskärm på ledningscentralen sitter den militäre insatschefen, Kjell Karlsson, från Hemvärnet. Han tycker det är synd att insatsen avslutas, eftersom Hemvärnets hjälp är efterfrågad och många gärna hade fortsatt att ställa upp.

– Samarbetet har fungerat väldigt bra och stämningen har varit gof, säger han. Det är ett ganska tungt fysiskt arbete ibland, till exempel när man måste hålla i bångstyriga djur, men vi är ju vana att ställa upp i alla väder.

Det var den 8 september som Försvarsmakten fick förfrågan om att ge stöd till Jordbruksverket, som just upptäckt det första fallet av blåtunga på en gård i Halland. Ett 30-tal hemvärnssoldater kallades in för att hjälpa till med vaccinationsinsatsen genom bilkörning, kartläsning och olika typer av handräckning. Efter några dagar flyttade också ledningscentralen för insatsen in på Lv 6-område. Den kommer även framöver att vara stationerad i Lv 6 skolhus.

Under insatsen har nya fall av blåtunga upptäckts, och restriktionsområdet omfattar nu hela Sydsverige. Nya ledningscentraler har upprättats i Falkenberg, Ljungby, Höör och Kristianstad, och även P7, FömedC, F 17, Ing 2 och Marinbasen har deltagit i insatsen.

125 000 djur har vaccinerats, varav 75 000 i den del av insatsen som leds från Halmstad. Hemvärnet i Halland har gjort sin mest omfattande insats på många år, med cirka 5 000 arbetade timmar.