Löneavdrag efter lågflygning

Befälhavaren på det transportflygplan som i maj förra året gjorde en överflygning på låg höjd utanför Karlsborg agerade omdömeslöst. Det anser Försvarsmaktens personalansvarsnämnd och fastställer påföljden till löneavdrag.Vid sammanträdet beslutade nämnden också att säga upp en officer som dömts för sexuellt utnyttjande av underårig.

Efter en fällningsövning med en TP 84 Hercules genomförde befälhavaren en överflygning på under fem meters höjd, vilket stred mot reglerna för lägsta flyghöjd. Händelsen filmades och har utretts av Försvarsmakten.

Planets befälhavare och styrman anmäldes till personalansvarsnämnden. Den har nu beslutat att avskriva ärendet vad gäller transportflygplanets styrman, som nu lämnat sin anställning med pension. Nämnden konstaterar att utredningen inte visar att styrmannen var medveten om att överflygningen skulle ske på så låg höjd som fem meter.

25 dagars löneavdrag

Befälhavaren får däremot 25 procents löneavdrag under 25 dagar, för att han, enligt personalansvarsnämnden, "på ett anmärkningsvärt omdömeslöst sätt grovt åsidosatt vad som åligger honom i hans anställning" då han medvetet bröt mot flygsäkerhetsbestämmelserna och riskerade liv och materiel.

Inledningsvis behandlades händelsen enbart som en driftstörningsanmälan, och ingen anmälan gjordes därför till personalansvarsnämnden. Eftersom arbetsgivaren haft kännedom om händelsen i mer än två månader kunde nämnden av formella skäl inte pröva frågan om att säga upp befälhavaren.

Fängelsedömd sägs upp

Vid sitt senaste sammanträde behandlade personalansvarsnämnden också ett ärende rörande en officer vid Blekinge flygflottilj som i både tingsrätt och hovrätt dömts till åtta månaders fängelse för sexuellt utnyttjande av underårig. Efter beslut i personalansvarsnämnden sägs nu officeren upp från sin anställning i Försvarsmakten.

Officer anmäls till åtal

Personalansvarsnämnden beslutar också att anmäla en officer vid Skaraborgs regemente till åtal, sedan han enligt anmälan till nämnden slagit en värnpliktig i huvudet med en hoprullad tidning. Den värnpliktige fick ont i huvudet av slaget och upplevde befälets agerande som kränkande och förnedrande.