Livräddande sjukvård i fält

Drygt 2 000 soldater från K 3, P 4, Trängregementet och Ing 2 deltog i övningen Västra Götaland i trakterna kring Skövde. För sjukvårdssoldaterna från Trängregementet har övningen varit givande.

Sjukvårdsinstruktör Jens Mårtensson tar emot den skadade och ger soldaterna återkoppling på de åtgärder de vidtagit med patienten. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten

Vid ett spelat moment under övningen har en soldat ”skadat” sitt ben och klagar också över smärtor i buken. Med hjälp av sminkning ser skadorna riktigt verkliga ut. Han har fått ett första omhändertagande på platsen för olyckan. Därifrån förs han med pansarterrängbil, inredd som ambulans, till Kirurgitroppen. Det är en en fullt utrustad enhet för traumakirurgi där man kan utföra akuta livs- och extremitetsräddande operationer. Enheten kan alltså vara skillnaden mellan liv och död eller att rädda ett skadat ben istället för att tvingas till amputation.

Sjukvårdsinstruktör Jens Mårtensson tar emot den skadade och går sedan igenom vilka åtgärder sjukvårdarna vidtagit. Som tidigare civil ambulanssjukvårdare har han stor kunskap i ämnet och kan ge mycket bra återkoppling till soldaterna.

Givande övning

Filip Granbom och Patric Blomstrand är båda sjukvårdare.
– Övningen har varit väldigt givande för vår del, berättar Patric. Vi har verkligen haft att göra hela tiden. Idag var det särskilt bra eftersom vi fick flera skadade på samma gång och tvingades att göra prioriteringar bland patienterna. Det blir ett helt annat omhändertagande än om det bara kommer en och en.

Både Filip och Patric hade sökt för att bli sjukvårdare under sin tid i lumpen.
– Jag hade ingen tidigare erfarenhet från sjukvård, berättar Filip, men jag ångrar mig inte. Vi har fått den grundläggande sjukvårdsutbildningen, som alla värnpliktiga får, därefter har vi varit i Göteborg och läst och praktiserat i tio veckor. Utbildningen avslutades med tre veckor inom ambulanssjukvården.

Patric kan tänka sig en fortsättning inom officersyrket.
– Jag tror att jag kommer att utbilda mig inom sjukvården och därefter komma tillbaka till Försvarsmakten, säger han och skrattar. Jag kommer säkert tillbaka!