Kunskaper sätts på prov

– Det här är eldprovet för den kunskap vi tillägnat oss under drygt åtta månaders utbildning, säger Felix Almgren. Trots att övningen har gått in på sitt tredje dygn och regnet öser ner över den tillfälligt grupperade stabsplatsen är han full av positiv energi. För honom är den pågående slutövningen vid Ledningsregementet i Enköping en möjlighet att testa sig själv och det han fått lära sig under värnplikten.

I väntan på att det kommer fordon som behöver drivmedel gäller det att söka det skydd från regnet som finns. Vädret under inledningen av slutövningen ställde definitivt ytterligare krav på deltagarna. Foto: Mikael Trollvad
Felix Almgren och Simon Ochenius är två av de soldater som närmare sig slutet på sin utbildning vid Ledningsregementet. Under en elva dygn lång slutövning får soldaterna omsätta de färdigheter som byggts upp under drygt åtta månaders utbildning.
Felix Almgren och Simon Ochenius är två av de soldater som närmare sig slutet på sin utbildning vid Ledningsregementet. Under en elva dygn lång slutövning får soldaterna omsätta de färdigheter som byggts upp under drygt åtta månaders utbildning. Foto: Mikael Trollvad
Felix Almgren och Simon Ochenius är två av de soldater som närmare sig slutet på sin utbildning vid Ledningsregementet. Under en elva dygn lång slutövning får soldaterna omsätta de färdigheter som byggts upp under drygt åtta månaders utbildning. Foto: Mikael Trollvad

Årets värnpliktsutbildning är på grund av en minskade ekonomiska medel sex veckor kortare än normalt. Det innebär bland annat att de tre övningar som i vanliga fall avslutar ett utbildningsår istället har blivit en. Trots det kan kapten Tomas Lindström konstatera att utbildningen har gett de resultat bland soldaterna som han anser vara absolut viktigast:
– Vi har ansvarsfulla soldater som klarar av att tänka kreativt och kritiskt och som kan tillföra egna idéer och förslag till verksamheten, säger Tomas Lindström.

Uppgiften för de cirka 120 soldater som deltar i den 11 dygn långa slutövningen är att upprätta och ge stöd till en högre stab. I år är det staben från Norrbottens regemente, I 19, i Boden som med ett 80-tal personer deltar i övningen.

Scenariot som slutövningen bygger på är en internationell fredsframtvingande insats. Minst en gång kommer soldaterna att behöva omgruppera och flytta hela den uppbyggda stabsplatsen med fordon, tält, containrar och övrig materiel.
– Att upprätta en stabsplats av den här storleken tar minst ett dygn om förutsättningarna är goda, i annat fall kan det ta betydligt längre tid, berättar Tomas Lindström.

Efter slutövningen återstår bara någon månad innan de flesta av soldaterna vid Ledningsregementet avslutar sin drygt nio månader långa utbildning. Felix Almgren, som har genomfört sin värnplikt som gruppchef tycker att han har fått en bra grund, även för sin civila karriär.
– Jag planerar att läsa management och ledarskap och då har jag redan med mig erfarenhet av hur man arbetar praktiskt för att förstå hur en grupp fungerar och hur man som gruppchef kan försöka förutse hur såväl gruppen som dess individer uppträder i olika situationer, säger Felix Almgren.