Kungligt besök vid flottiljen

Fjärde sjöstridsflottiljen hade under måndagen äran att få besök av Kung Carl XVI Gustaf.

Efter ett inledande besök i den nya flottiljstabsbyggnaden Heimdal på Berga besökte kungen 41.korvettdivisionens fartyg, som i helgen återkom till sin hemmabas på Berga efter en veckas övningsverksamhet Norrlandskusten. Huvuddelen av besöket tillbringades dock till sjöss ombord på 42.minröjningsdivisionens fartyg HMS Arholma, HMS Skaftö och HMS Spårö där olika moment som exempelvis minröjning under lufthot, minsvepning och insats med röjdykare förevisades.

Under sitt besök intresserade sig kungen mycket för flottiljens utveckling och de nya utmaningar som uppstått i samband med omställningen mot det nya insatsförsvaret och det ökade engagemanget för svenska marina enheter i missioner utomlands.

– Det märks att kungen är väl insatt i försvarsdebatten. Han var väl påläst och hans frågeställningar riktades mycket precist mot de problemområden som vi brottas med just nu inom Försvarsmakten, berättar flottiljchef Jan Thörnqvist efter att besöket avslutats vid fyratiden på eftermiddagen.

Det var första gången sedan Fjärde sjöstridsflottiljen formellt bildades den 1 september 2005 som förbandet besöktes av kungen.