Kläder och skor av!

Så löd ordern till de 24 hemvärnsmännen från Norr- och Västerbotten som den 23 september deltog i en saneringsövning på F 21 i Luleå. I en strukturerad bana skulle de ta av sig alla kläder och skor för att saneras från det övade kemiska anfallet de blivit utsatta för.

En av de 24 hemvärnsmän som var genomgick utbildningen i CBRN. Foto: Sara Burlage / Försvarsmakten
– Genom detta metodförsök, som kommer att pågå under en tvåårsperiod, tar vi ett steg närmare målet, säger Mikael Isaksson
– Genom detta metodförsök, som kommer att pågå under en tvåårsperiod, tar vi ett steg närmare målet, säger Mikael Isaksson Foto: Sara Burlage / Försvarsmakten
– Genom detta metodförsök, som kommer att pågå under en tvåårsperiod, tar vi ett steg närmare målet, säger Mikael Isaksson Foto: Sara Burlage / Försvarsmakten

– Det är jätteviktigt att vi har kunskapen och utrustningen för att kunna genomföra en sanering. Vi vet aldrig när det kan bli aktuellt, säger ansvarig för övningen kapten Mikael Isaksson.

Att vi här i Sverige skulle bli offer för ett kemiskt anfall tror Mikael Isaksson inte är så troligt. Däremot ser han en betydligt större risk vid utlandsmissioner.

– I de insatsområden som Sverige just nu verkar i finns till exempel fabriker där säkerheten är mycket dålig. Om en olycka skulle ske och vi skulle ha personal i närheten skulle det bli oerhörda konsekvenser. Om det dessutom är någon som vill oss illa kan de spränga en fabrik för att på så sätt skada oss. Om detta skulle hända har vi stora problem som vi måste kunna ta hand om, säger Isaksson.

Ny utrustning

Idag har den svenska försvarsmakten ingen saneringsutrustning med sig till de olika insatsområdena. Den som används för bruk i Sverige är för klumpig att ta med och enligt Mikael Isaksson har kompetensöverföringen de senaste åren varit väldigt dålig. På F 21 testas nu en mobil utrustning vilken ska var lätt att transportera till ett missionsområde.

Saneringsutrustningen består av containrar som bland annat innehåller duschar, slangar, samt system för att sanera fordon och materiel. För att mäta värdet för stridsmedel och industrigaser finns ett varningsinstrument som kan användas på både människor och fordon.
F 21 är nu först ut med tester av den nya utrustningen och utbildning av officerare.

– Det är ett krav att vi ha den här kompetensen inom Försvarsmakten. Det står i våra direktiv att vi ska kunna sanera stora styrkor. Med den här utrustningen kan vi sanera 400 personer på två ställen. Verksamheten har tidigare legat i träda och vi har tappat förmågor vilket upptäcktes 2006 då soldaterna inte kunde hantera materielen, berättar Isaksson.

Vid saneringsövningen på F 21 fick deltagarna gå i en snitslad bana med olika stationer. Syftet med stationerna var att på ett strukturerat sätt få ordning på kläder och utrustning. Efter avklädningen var det dags för att duscha och kontrolleras.

– Det är viktigt att processen går fort och strukturerat då det kan handla om att åttahundra personer ska kunna saneras på bara några timmar, säger Isaksson.

Avtal


2005 skrevs ett avtal under, av bland annat dåvarande försvarsminister Leni Björlund, att Försvarsmakten ska uppfylla Natos standardkrav inom området för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen (CBRN). Ett krav som ännu inte har uppfyllts.

– Avtalet innebär i princip att Sveriges ska ha en så pass hög nivå inom CBRN att andra länder ska vilja samarbeta med oss. Kraven skulle ha varit uppfyllda i december 2006 men tyvärr är vi inte där än. Genom detta metodförsök, som kommer att pågå under en tvåårsperiod, tar vi ett steg närmare målet, säger Mikael Isaksson.