Kadettnatten

Kadettnatten är en övning där kadetterna får använda sig av sina teoretiska kunskaper inom ämnet fysiskt stridsvärde. Den genomfördes en natt under förra veckan på Amfibieregementets övningsfält på Berga.

Rodd med valbåt i mörker är inte lätt. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Det är inte helt lätt att andas lugnt och skjuta när man har sprungit 2 kilometer.
Det är inte helt lätt att andas lugnt och skjuta när man har sprungit 2 kilometer. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Gruppen samlad efter att ha övergivit fartyget.
Gruppen samlad efter att ha övergivit fartyget. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Prisutdelning efter genomförd övning.
Prisutdelning efter genomförd övning. Foto: Mats Hedberg/Försvarsmakten
Det är inte helt lätt att andas lugnt och skjuta när man har sprungit 2 kilometer. Foto: Lars O Nilsson
Gruppen samlad efter att ha övergivit fartyget. Foto: Lars O Nilsson/Försvarsmakten
Prisutdelning efter genomförd övning. Foto: Mats Hedberg/Försvarasmakten

Syftet med övningen är bland annat att kadetterna skall få pröva sina kunskaper från den teoretiska utbildningen genom att delta i ett antal fysiskt ansträngande moment. Amfibieregementets område erbjuder möjligheter att göra detta i olika former.

Övningen startade under tidiga kvällen med att de fem plutonerna fick gå ut på var sin station, där de skulle lösa en uppgift under ca 1 ½ timme.
Ett av momenten var att genomföra det som kallas tvågrensmärket. Det innebär att var och en skulle springa två kilometer för att därefter genomföra en skjutning med automatkarbin på skjutbana. Efter första skjutningen genomförs samma sak en gång till. Det gäller naturligtvis att vara snabb i löpningen eftersom tiden räknas, men inte snabbare än att man kan ligga stilla och träffa tavlan vid skjutningen. Klarar man inte det så hjälper det inte hur snabb man än är, för det blir ändå inte godkänt resultat.

Ett annat moment var övning i att överge ett fartyg i sjönöd. Eftersom det inte går att öva detta på ett riktigt fartyg i mörker och med höstkallt vatten, så genomfördes det istället i vattenövningshallen (simhallen) på Amfibieregementet. Det var dock tillräckligt ansträngande ändå eftersom det innebar att ifrån vattnet vända en livflotte på rätt köl och därefter simma i nästan 40 minuter.

Förutom detta var det ytterligare ett moment med marin anknytning. Det var att ro en valbåt så många varv som möjligt runt två rundningsmärken. Valbåten som du kan se på bilden här i artikeln är en stor och tung roddbåt som kräver mycket kraft och kanske ännu mer skicklighet att ro. Eftersom de flesta kadetterna inte hade varit i kontakt med valbåten tidigare blev det väl styrkan som fick avgöra.

Dessa tre moment tillsammans med ytterligare två tog huvuddelen av natten att genomföra. Resten av natten tillbringade kadetterna ute i skogen och trots det ganska ihärdiga regnandet var det inte något fel på humöret. Övningen avslutades med en prisutdelning på Karlberg.