Kadetter på hög höjd

Under tre veckors tid i slutet av september och början av oktober genomför kadetterna på skolans utbildning i fallskärmshoppning på Arméns fallskärmsjägarskola (FJS). Förutom att det är spännande är det också ett viktigt inslag i utbildningen.

Hoppträning från tornet kan vara nästan lika stressande som det riktiga hoppet. Foto: Lars O Nilsson
Det gäller att samla ihop fallskärmen snabbt efter landningen.
Det gäller att samla ihop fallskärmen snabbt efter landningen. Foto: Lars O Nilsson
Det gäller att samla ihop fallskärmen snabbt efter landningen. Foto: Lars O Nilsson

Kadetterna genomför en knappt två veckor lång utbildning inför fallskärmshoppningen. Den första utbildningsveckan innehåller grundläggande utbildning som hoppträning och landningsträning. Andra veckan ägnas först åt att finslipa de färdigheter som kadetterna har övat in under den första veckan, och i slutet av veckan genomföra de två hopp som ingår i utbildningen.

Eftersom utbildningen är kort måste tiden utnyttjas effektivt, vilket ställer stora krav på disciplin. Allt kadetterna har lärt in från uthoppet till landningen måste ju fungera för att de inte skall få skador. Just att genomföra en utbildning med starka inslag av disciplin och repetition av inövade kunskaper är också något kadetterna har nytta av att ha med sig när det är dags för dem att själva utbilda soldater.

Under de två veckorna bor kadetterna på logement och svarar själva för ordning och reda i förläggningen. Även det är en del av utbildningen.
– Det är nyttigt att uppleva soldatutbildning som soldat igen. Officerarna på FJS utbildar med ordning och disciplin på ett klokt sätt, säger kadett Martin Högstedt som är inne på slutet av första veckans utbildning.

Förutom att fallskärmsutbildningen är en utbildning som kräver mycket kontroll och disciplin är det också en upplevelse att genomföra själva hoppet. För många kan det vara den mest stressframkallande övning de upplever under sin officersutbildning. Att kunna hantera den stressen på ett bra sätt ger erfarenheter inför kommande uppgifter i internationell tjänst.