Intern utredning av stridsfordonsolycka

P 4 startar en intern utredning med anledning av stridsfordonsolyckan på Kvarn.

Utredningsgruppen kommer att utreda det faktiska händelseförloppet och om åtgärder behöver vidtas för att undvika liknande olyckor i framtiden. Gruppen har påbörjat sitt arbete, och det beräknas vara klart innan jul.

Utredningsgruppen består av personal från P 4 och Markstridsskolan. I gruppen ingår tekniska experter och experter på stridsfordon 90.