I väntan på Viking

Ledningsregementet förbereder sig för Viking 08. Under två veckor kommer cirka 500 personer till Enköping för att delta i övningen som pågår dygnet runt.

Övningshallarna i Enköping görs i ordning inför Viking 08. Cirka 500 personer förväntas komma till den del av övningen som genomförs vid Ledningsregementet. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Mats Sunnelid, till höger, samordnar Viking 08 vid Ledningsregementet.
Mats Sunnelid, till höger, samordnar Viking 08 vid Ledningsregementet. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten
Mats Sunnelid, till höger, samordnar Viking 08 vid Ledningsregementet. Foto: Rick Forsling/Försvarsmakten

Aktiviteterna vid Ledningsregementet är dock bara en del i Viking 08. Totalt deltar cirka 2000 personer på en rad platser runt om i världen. Ledningsregementet har totalt 115 befattningar i övningen varav 31 är värnpliktiga.

Utöver de deltagare som förväntas till Ledningsregementet inför övningsstarten 3 november kommer ytterligare cirka 400 personer att delta vid Livgardet i Kungsängen varifrån övningen leds. Övriga deltagare återfinns spridda på en rad övningsplatser runt om i Europa. Dessa är baserade i Finland, Lettland, Irland, Norge, Schweiz och Österrike.

– Det finns idag en hel del erfarenhet med i bagaget sedan tidigare övningar och de direkta förberedelserna inför Viking 08 har med något uppehåll pågått sedan hösten 2007, så vi är väl förberedda, säger Mats Sunnelid som är samordnare för övningen vid Ledningsregementet.

Viking 08 är en övning i datormiljö med inriktning på ledning av insatser i en internationell operation. Det är dock inte bara militär personal som deltar utan även polis och civila organisationer övas under Viking 08. Det är en bild som speglar den mångfald av organisationer som idag kan verka inom ramen för en multinationell fredsoperation.

Enköping är det tekniska navet för övningen såväl när det gäller IT-system och IT-utrustning som teknisk personal.
– För Ledningsregementet innebär det att vi övar just det som är en av våra huvuduppgifter inom Försvarsmakten, det vill säga att planera och genomföra denna typ av övningar, säger Mats Sunnelid.

Även om den tekniska kompetensen redan till vardags finns vid förbandet innebär en övning av den här omfattningen en bra möjlighet att ytterligare pröva och förstärka förmågan på ledningsområdet, konstaterar han.