Holländska minröjare utbildas

Under fyra intensiva höstveckor utbildas en holländsk minröjningsgrupp tillsammans med den svenska minröjplutonen vid Ing 2 i Eksjö. Utbildningens inriktning är bland annat minröjning i olika terrängtyper med minröjningsmaskinen Scanjack.

Den holländska gruppen utbildas på minröjningsmaskinen Scanjack. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Inom de holländska fältarbetsförbanden har personalomsättningar lett till att personalstyrkan minskat, vilket har inneburit att förbanden fått en tillfällig kompetenssvacka inom området maskinell minröjning. Eftersom systemet är dyrt är det ett måste att hämta in kompetensen så fort som möjligt, och det möjliggörs med stöd från den svenska fältarbetsfunktionens minröjningsförband.

Svenskt utbildningsstöd

Den holländska försvarsmakten är väl medveten om den kompetens som finns på området i Sverige, såväl utbildningsmässigt som i internationellt arbete. Som exempel kan nämnas Bosnieninsatsen som genomfördes sommaren 2007 och där en maskinell minröjningspluton under fyra månader genomförde minröjning i mycket svårforcerad terräng och med mycket gott resultat. Cirka 500 000 kvadratmeter röjdes. Med detta som grund tog Holland därför kontakt med Försvarsmakten för att få stöd med sin utbildning på Scanjack (djupminröjmaskin 1/T, DMR).

Den holländska gruppen består av fyra soldater (operatörer), en gruppchef samt en plutonchef. Med sig har gruppen en egen Scanjack som är mycket lik den maskin som används av det svenska minröjningsförbandet.

Utbildningen i Sverige består i korthet av:

  • Teori och arbetsmetoder
  • Framförande av maskinen på allmän väg
  • Röjning i olika terrängtyper och markbeskaffenheter
  • Säkerhetsföreskrifter vid maskinell minröjning
  • Röjning av skarp stridsvagnsmina
  • Materielvård

Unika övningsförutsättningar

– Ni har allt här! De möjligheter och förutsättningar som finns i Eksjö att öva med skarp ammunition med de effekter det innebär, och med olika markförutsättningar som sand, sten, gräs och så vidare, finns inte i Nederländerna, säger Hans Storm, gruppchef för den nederländska minröjningsgruppen.

Den nederländska armén har krympt sedan Berlinmurens fall. Detta gäller dock inte ingenjörtrupperna, som har vuxit från ett ingenjörregemente till tre. Det främsta skälet till detta är behovet av ingenjörtrupp i samband med Nederländernas internationella uppdrag.

Minröjning på skjutfält

En av de uppgifter de har när de kommer hem är att röja minor på flygvapnets skjutfält.
– Här skulle vi ha stor hjälp och nytta av den svenska minröjningsplutonen, såväl med tanke på effektiviteten som på möjligheten att visa upp funktionen för allmänheten, säger Hans Storm.

Han menar att samarbetet varit mycket bra. Många nya idéer har fötts, allt från smarta lösningar på mindre reparationsjobb till internationellt samarbete. Hans Storm hoppas att Nederländerna i framtiden kommer att samarbeta med svenska Försvarsmakten i internationella insatser där både kompetens och effektivitet tillvaratas.