Gränsöverskridande samarbete fördjupas

Försvarsmakten får inleda förhandlingar om fördjupat försvarssamarbete i syfte att ta fram ett underlag till ett samarbetsförslag med de norska och finska försvarsmakterna. Detta beslutade regeringen under torsdagens regeringssammanträde.

De gemensamt framarbetade rapporterna ”Ömsesidigt förstärkande försvarslösningar – Norsk-svensk studie av möjligheterna till fördjupat samarbete” och ”Nordic Supportive Defence Structures – Progress report” ska ligga till grund för förhandlingarna.

I de avseenden där förslagen berör andra myndigheter än Försvarsmakten kommer samråd att ske med dessa.