Frivilliga soldater

Pliktutredningen tar en principiell ställning i den riktning som Försvarsberedningen tidigare slagit fast. Försvarsmaktens personalförsörjning kommer av allt att döma baseras på frivillighet istället för på plikttjänstgöring. Det framkom under onsdagen då pliktutredningen presenterade sitt delbetänkande.

– Detta är i linje med Försvarsmaktens förslag i perspektivstudierapporten samt i de underlag vi har levererat till regeringen i mitten på maj och juni, säger Lars Norrström, Försvarsmaktens personaldirektör.

Med inriktningen att kunna leverera omedelbart tillgängliga och användbara förband är förändringen viktig för Försvarsmakten.
– Vi kan i dag inte leverera omedelbart tillgängliga förband för nationella och internationella insatser med plikten som grund, eftersom pliktlagen inte gör personalen gripbar i fredstid. Vi kan inte upprätthålla hög kvalitet över längre tid, säger Lars Norrström.  

– För vår del är det viktigt att pliktlagen bevaras och bör omfatta både män och kvinnor för att kunna tillämpas i andra säkerhetspolitiska utvecklingar, avslutar Norrström.

Pliktutredningens slutbetänkande kommer att presenteras våren 2009.