Försvarsmakten stoppar stöd

Försvarsmakten har med hjälp av hemvärnsmän under en tid stöttat Jordbruksverket i arbetet med att vaccinera kreatur mot den smittsamma sjukdomen blåtunga. Stödet kommer nu att avvecklas.

Jordbruksverket har begärt stöd enligt förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet (SFS nr 2002:375). Förordningen möjliggör personella insatser, men begränsar ersättningen som exempelvis hemvärnssoldater får. Det misstag som nu uppdagats är att den deltidsbrandmannaersättning som hemvärnssoldater hittills fått inte gäller.
– Enligt förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet får vi ge en ersättning på 77 kronor per dag. Det gör att det är svårt att rekrytera när det är den förordningen som gäller, säger Jan Forsberg tjänsteförrättande chef för insatsstabens samverkansavdelning.
 
Det finns flera olika förordningar som reglerar i vilken utsträckning som Försvarsmakten kan stödja samhället. Den lag med tillhörande förordning som möjliggör ersättning enligt deltidsbrandmannaavtalet är lagen om skydd mot olyckor. När det är förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet som reglerar är det inte möjligt att tillämpa de ersättningsnivåerna.
– Vi kommer att fortsätta att stödja Jordbruksverket materiellt. Vi beklagar att vi är låsta av förordningar, och tycker det är synd att vi inte kan hjälpa till fullt ut, säger Jan Forsberg.

Djursjukdomen blåtunga har spridit sig i hela södra Sverige och Jordbruksverket har beslutat att införa spärr- och restriktionsområden för att minska risken för spridning, samt för att genomföra massvaccination av idisslare.