Försvarsmakten ska bli en mönstermyndighet

Den 29 augusti utsågs Ulf Bengtsson till ny generaldirektör för Försvarsmakten, och den 15 oktober påbörjade han sitt arbete med att skapa en mönstermyndighet.

Ulf Bengtsson efterträdde Marie Hafström som generaldirektör för Försvarsmakten. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Du är licentiat i statsvetenskap och har en gedigen meritlista när det gäller ekonomi, men vilka militära meriter har du?
– Jag gjorde min värnplikt vid I 11 och I 12 som plutonsbefäl. Efter det var jag ställföreträdande kvartersmästare under ett år i FN-bataljonerna i Mellanöstern (M62 och M64).

Du har under de senaste åren arbetat inom regeringskansliet, vilken roll har du haft där?
– Fem år som handläggare, fem år som enhetschef och fem år som budgetchef, alltihop på Finansdepartementets budgetavdelning. Det var framförallt som enhetschef med budgetansvar för Försvarsdepartementets frågor som jag kom i kontakt med försvarsfrågorna. Jag har även varit Finansdepartementets representant i Försvarsberedningen.

Regeringen vill tillsammans med Försvarsmakten stärka ekonomistyrningen för att värna kvaliteten och för att inte hamna i en situation med underskott i förbandsverksamheten. Var det därför du valdes till generaldirektör?
– Det är egentligen en fråga för regeringen och försvarsministern. Men om jag ska spekulera tror jag att jag valdes för min breda kompetens i ekonomifrågor i kombination med min kunskap om försvarsfrågor.

Vad tillför du Försvarsmakten?
– För det första har jag en gedigen och bred kunskap om ekonomistyrning, uppföljning, intern styrning och kontroll. Jag har också 15 års erfarenhet av Regeringskansliet och vet vilka underlag som efterfrågas och vilka frågor de behöver svar på. Jag tror också att jag kan bidra till att utveckla utbytet mellan myndigheten och Regeringskansliet, helt enkelt att öka förståelsen för varandra.
 
Vilka målsättningar har du?
– Det är förmätet att sätta upp ett långsiktigt mål när man bara är fyra dagar in på ett sexårigt förordnande, men en av de saker jag vill uppnå tillsammans med ÖB är att Försvarsmakten ska bli en mönstermyndighet när det gäller ekonomisk styrning. I dagsläget finns det många beslut som innebär att myndigheten rör sig i rätt riktning, men det finns ett antal skruvar som behöver skruvas på. Detta är inget som görs på en eftermiddag, utan det här kommer att ta flera år och kräva insatser både från mig och från hela myndigheten.
 
Hur ser Försvarsmakten ut om sex år?
– Försvarsmakten är en myndighet som bedriver en effektiv verksamhet i enlighet med de mål som riksdagen satt upp, samtidigt som den ekonomiska ordningen är god. Det ska inte vara någon fråga om att skattebetalarnas pengar inte används på bästa sätt och inga diskussioner om svarta hål i Försvarsmakten.