Försvarsmakten anställer soldater

Försvarsmakten har fattat ett första beslut om att anställa ett antal soldater med stöd av Lag om Anställningsskydd, LAS.

Detta är en nyhet i förhållande till vad som tidigare gällt, då soldater och sjömän enbart kunnat anställas med stöd av kollektivavtal.

Den nya anställningsformen innebär bland annat att soldaterna nu omfattas av samma regelverk som övriga anställda, bland annat avseende anställningstrygghet och arbetsskyldighet.
– Det här är ett viktigt led i arbetet mot en flexibel, ensad och verksamhetsanpassad personalförsörjning av den framtida Försvarsmakten, säger Försvarsmaktens produktionschef Jan Salestrand.

Förhandlingar kommer nu att upptas i syfte att nå överenskommelse om vilka villkor som ska gälla för anställda soldater. Fram till dess sådant avtal nåtts kommer Försvarsmakten att erbjuda de anställda soldaterna villkor som motsvarar dem som gällde tidigare.