Försvarschefer vill ha ÖB som ordförande

På onsdagen förordades ÖB Håkan Syrén till posten som ny ordförande i EU:s militärkommitté, EUMC.– Jag ser valet av Håkan Syrén som ett tydligt tecken på att Sveriges aktiva roll inom EU:s säkerhets- och försvarspolitik är uppskattad. Det har därför varit naturligt och viktigt för regeringen att understödja kandidaturen i EU:s medlemskrets, säger försvarsminister Sten Tolgfors (m).

ÖB Håkan Syrén och EUMC:s nuvarande ordförande, Henri Bentégeat. Foto: Andreas Karlsson / Försvarets bildbyrå

Ordföranden i EUMC, European Union Military Committe, är EU:s högste militära tjänsteman. I dag innehas posten av general Henri Bentégeat från Frankrike. När 27 europeiska försvarschefer möttes i Bryssel på onsdagen tillkännagav Bentégeat vid ett pressmöte beslutet att förorda Håkan Syrén som sin efterträdare.

– Jag har glädjen att kunna meddela att kommittén kommer att rekommendera rådet att Sveriges nuvarande ÖB, general Håkan Syrén, tillträder posten när jag avslutar mitt treåriga förordnande i november nästa år, sa Bentégeat.

Tungt EU-uppdrag

Försvarsminister Sten Tolgfors konstaterar att uppdraget är ett av de tyngsta EU-uppdrag en svensk erhållit.

–  Det är mycket glädjande att EU:s medlemsländer ställt sig bakom Håkan Syrén som nästa ordförande för EU:s militärkommitté. Det är också en hedersbetygelse för Håkan Syrén personligen. Det är dock viktigt att framhålla att försvarschefernas rekommendation kommer att bekräftas genom ett rådsbeslut, säger Tolgfors.

"Mycket glad"

Den formella utnämningen görs av Europeiska rådet, preliminärt den 10 november.

– Jag är givetvis mycket glad över det förtroende för Sverige och för mig personligen som militärkommitténs rekommendation ger uttryck för, kommenterar Håkan Syrén beslutet i Bryssel.

ÖB:s förordnande löper ut i december nästa år.
– Det nya uppdraget skulle förstås innebära att jag måste lämna min post något i förtid. När det sker är inte klart ännu, säger Håkan Syrén.

Rådgivande

EUMC inrättades år 2000. Kommittén är ett rådgivande militärt organ inom EU, och består av en ordförande och EU-ländernas försvarsmaktschefer.

– Den fortsatta utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarspolitik innebär stora utmaningar. Det är utmaningar som handlar såväl om att förverkliga EU:s höga ambitioner vad gäller krishanteringsinsatser, som om att långsiktigt stärka den samlade europeiska förmågan. Man bör hålla i minnet att EU:s försvarspolitik faktiskt sjösattes för mindre än tio år sedan och att den, inte minst under det nuvarande franska ordförandeskapet i EU, fortsätter att utvecklas, säger Håkan Syrén.