Första utlandsresan för Komnät Flygbas

Under oktober månad pågår övningarna Joint Warrior och Crown Condor på flygbasen Fairford i södra England. För första gången någonsin medverkar delar av Flygvapnets nya kommunikationsplattform ”Komnät Flygbas” i en utlandsövning.

Elverket som ska förse telecontainern och Komnät flygbas med ström. Foto: SAC Scott Ferguson/RAF
Inkoppling av en så kallad "ruggad" IP-telefon.
Inkoppling av en så kallad "ruggad" IP-telefon. Foto: SAC Scott Ferguson/RAF Lossiemouth
Inkoppling av en så kallad "ruggad" IP-telefon. Foto: SAC Scott Ferguson/RAF Lossiemouth

Komnät Flygbas har tagits fram för att ersätta Flygvapnets gamla Bas 90-system och vara kommunikationsplattformen för Basbataljon 08. Systemet levererades till Försvarsmakten under 2007 och F17 var den första flottiljen som blev tilldelad ett system som en del av uppgiften att upprätta en flygplats åt Nordic Battlegroup (NBG08). Under 2009 kommer F17 att ansvara för att beredskapshålla en flygstridsdivision med stödfunktioner ur F17 basbataljon där bland annat plutonen för sambands- och informationssystem (SIS) ingår. Det är på deras axlar ansvaret att upprätta Komnät flygbas ligger.

Efter en mycket intensiv förberedelseperiod för SIS-pluton, Sambandssektionen (S6) i flottiljstaben och Teknikkontoret ledningssystem (som ingår i Försvarsmaktens telenät- och markteleförband), var de redo att för första gången åka utomlands med Komnät Flygbas.

Den 1 oktober lyfte personalen i SIS-pluton mot England där de mötte upp materielen, som transporterats till England med lastbil och fartyg. Efter att ha blivit inkvarterade på flygbasen påbörjades upprättandet av Komnät Flygbas så att de skulle vara redo att ta emot huvudstyrkan, som ankom några dagar senare.

Med i England finns systemets hjärta och hjärna – telecontainern samt en teledriftcentral bas där ledningssystemdriftledarna leder utbyggnaden och övervakar nätet när det väl är utbyggt. Under övningen tillhandahåller SIS-pluton lokalt nätverk, intern och externt telefoni samt radionät. Stabsmedlemmarna kan från sina arbetsdatorer bland annat manövrera radionäten och kommunicera med personal ute i området. SIS-pluton svarar också för huvuddelen av förbandets strömförsörjning

NBG-beredskapen möjliggjorde en snabb metodutveckling av hanteringen av Komnät Flygbas vilket har gynnat packningsförfarande och upprättandet på Fairford. Fastställda materiellistor, lastrutiner och upprättanderutiner har, när systemet nu  provas i utlandet, visat sig fungera på ett tillfredställande sätt. Vidare har erfarenheter från NBG utnyttjats och ny rutiner har kunnat testas. Ett välkommet försök med ny rutin var att SIS-pluton under upprättandefasen förstärktes med en upprättandegrupp, som sedan återvände till Sverige när huvuddelen av upprättandet var klart. Resultatet av detta var mycket positivt.

Tack vare erfarenheterna från NBG-perioden och upprättandegruppen kunde Komnät Flygbas leverera tjänster till huvudstyrkan när denna kom på plats.