Första dagen bakom ratten

Att övningsköra kan innebära mycket. För personalen som utbildas inför FS 17, den kommande missionen i Afghanistan, innebär det bland annat att lära sig köra stora, tunga fordon. Torsdagen den 23 oktober var första dagen av utbildningen på Patrian, eller som den heter på militär svenska, Pansarterrängbil 203 förkortat Patgb 203. Ett av de fordon som används av svenska förband på missioner runt om i världen.

Som värnpliktig körde Magdalena Sebbas stridsvagn 122, nu utbildas hon på Pansarterrängbil 203 inför missionen i Afghanistan. Foto: Fredrik Ringblom/Försvarsmakten.
Övningskörning i körgården, trånga passager och lerigt underlag.
Övningskörning i körgården, trånga passager och lerigt underlag. Foto: Fredrik Ringblom/Försvarsmakten.
Övningskörning i körgården, trånga passager och lerigt underlag. Foto: Fredrik Ringblom/Försvarsmakten.

Oktober i Boden kan innebära snö och vinter, och första utbildningsdagen inleddes svalt med halka och frost. Men redan under förmiddagen kikade solen fram. Senhöst och plusgrader innebär dock att övningsområdet kan innehålla en del lera. Så var det också på övningsfältet utanför grindarna till stridsfordonsområdet på I 19. Detta övningsfält som använts av generationer av soldater vid olika övningar. I dag är det alltså personal ur FS 17, det förband som ska ta över i Afghanistan våren 2009. Denna vecka och ytterligare ett antal veckor är det förare ur förbandet som skall utbildas på bland annat Patgb 203. Det är personal ur sjukvårdsplutonen, reparationstroppen samt ur skyttekompaniet som nu får sin första kontakt med fordonet.

Det skiljer sig lite att köra en stor tung pansarbil jämfört med att ratta en personbil. Vikten är en av skillnaderna – den väger tjugo gånger mer än en personbil. Det är dock främst sikten som skiljer då de små splitterskyddade rutorna ger begränsad sikt åt alla håll. Bakåt är sikten så dålig att det finns en kamera monterad på fordonet för att underlätta vid backning. Terrängframkomligheten är det inget problem med då det är sex hjul som driver. Automatlåda och fyra styrande hjul underlättar manövreringen.

Erfarna soldater

De flesta av soldater som utbildas till FS 17 i Boden och på andra ställen i Sverige har ingått i Nordic battlegroup, NBG. De genomför nu diverse utbildningar och kurser för att vidareutbilda sig och vidmakthålla sina kunskaper sedan tidigare.

Soldaterna som ingår i FS 17 är en erfaren skara, många har gjort missioner i olika insatsområden. Mikael Thorén tillhör skaran och har tidigare gjort utlandstjänst i både Libanon och Bosnien. Han är en av de som kommer att köra Pansarterrängbilen i Afghanistan.
– Jag körde SISU tidigare, skillnaden är inte så stor, säger Mikael, som har börjat i förbandet på senare tid på en vakant tjänst.

Christopher Renström ingick i Nordic battlegroup och ser nu fram emot att få göra sin första utlandsmission.
– NBG har varit lärorikt och intressant. Tiden efter NBG har också har varit bra men det varit oklart med information kring anställningskontrakt och former för arbetet.

Instruktörsbrist

Fordonsutbildningen leds av två erfarna instruktörer som reser landet runt och utbildar på Pansarterrängbil 203. Detta efteroms det för tillfället råder brist på behöriga instruktörer på just fordonet.