Flygvapnet redo för internationella insatser

Deltagandet i flygövningen Red Flag visar på att flygvapnet är väl förberedda för internationella insatser. Det visar en utvärdering som nu är klar.

JAS 39 Gripen under övningen Red Flag. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten


Alla delmålsättningar uppfylldes. Förbandet var mycket väl förberett och genom det långsiktiga arbete som bedrivits under flera år var detta den naturliga fortsättningen under förmågeuppbyggnaden.

Kvitto på förmåga

Flygövningen Red Flag, som genomfördes från 21juli till 1 augusti på Nellis Air Force Base i Nevada USA, är en av världens mest avancerade internationella flygövningar.

Huvudmålsättningen för flygvapnets deltagande under övningen var att öka svenska flygstridskrafters förmåga att delta i internationella operationer.
– Förbandet har tillsammans med aktörer från andra länder planerat företag och övat i en stridsmiljö som på ett realistiskt sätt motsvarar det värsta tänkbara scenario en fredsframtvingande FN-stödd operation kan möta, säger ställföreträdande kontingentchef Erik Engström.

Övningen var lyckad för flygvapnet ur flera aspekter. Förbandet förflyttade materiel och personal, från Sverige till USA, genomfört övningen och återvände välbehållna till Sverige. Allt skedde på det enligt planering och inom givna ramar.
 

Förebilder för andra

Övningen har bedrivits med ett ramverk av procedurer som tillhandahållits av övningsledningen som grund. Inga dokumenterade brott mot procedurer och regler finns.

Förtroendet för svenska flygstridskrafters förmåga att delta i internationella operationer torde ha ökat efter Red Flag. Övningsledningens uppfattning av det svenska deltagandet var övertygande.
– Vi kommer att använda er som förebild för hur ni agerade under övningen Red Flag, säger Mark Smith från 414 Combat Training Squadron.

Värmen utvecklar

Att verka i den extrema miljö som ökenklimat innebär är något som varit lärorikt.
– Den mycket höga ytterluftstemperaturen har gjort att vi funnit områden med utvecklingspotential, säger Erik Engström.