Finskt flyg på F 21

Denna vecka genomförs en övning på F 21 som kallas Arctic Fighter Meet. Det är en flygövning och ett divisionsutbyte mellan 211:e divisionen på F 21 i Luleå och 11 Fighter squadron från Rovaniemi i Finland.

Tommi Heikkala, 11 Fighter squadron, och Jörgen Marqvardsen, 211:e divisionen, ser fram emot fler gemensamma övningar. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Från Lappland Air Command i Rovaniemi har sex stridsflygplan, F 18 Hornet, flugits till F 21 för övningen Arctic Fighter Meet.
Från Lappland Air Command i Rovaniemi har sex stridsflygplan, F 18 Hornet, flugits till F 21 för övningen Arctic Fighter Meet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Från Lappland Air Command i Rovaniemi har sex stridsflygplan, F 18 Hornet, flugits till F 21 för övningen Arctic Fighter Meet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

För de finska kollegorna innebär övningen bland annat att de mindre erfarna piloterna får en bra övning med och ökad förståelse för andra flygsystem.
– Strävan är att få ut bästa möjliga effekt i en flygoperation, och de kan vi göra med att samarbeta med andra länder, säger flightlead major Tommi Heikkala från 11 Fighter squadron.

Övningen är en möjlighet att på ett enkelt sätt öva i internationella miljöer och vidareutveckla det nordiska samarbetet.
– Vi tar del av varandras erfarenheter och får möjlighet att manövrera mot och med annat flygsystem. Det innebär att vi bland annat får en ökad förståelse för andra flygsystem, säger Jörgen Marqvardsen, divisionschef för 211:e divisionen på F 21.

20 mil till grannarna

Avståndet mellan baserna är inte mer än 20 mil och närheten till varandra ser de bara som en tillgång.

Både Jörgen och Tommi säger att de har fantastiska möjligheter att kunna öva på daglig basis utan att kostnaderna ökar. Att starta på egna hemmabaser, öva i luften och sedan återvända hem med nya lärdomar är något de ser fram emot.
– Vi vill kunna ringa kollegorna på andra sidan gränsen ena dagen och öva nästa dag i luften. Vi är inte riktigt där än, men en bit på vägen, säger Jörgen Marqvardsen.

Svensk eller finsk är ingen skillnad

Från Lappland Air Command i Rovaniemi kommer cirka 40-talet personer och sex stridsflygplan av typen F 18 Hornet till F 21. I personalstyrkan finns även två finska flygstridsledare.
– Eftersom fraser och metoder att flygstridsleda är lika för båda länderna så är det ingen skillnad om jag leds av en svensk flygstridsledare, säger Tommi Heikkala.

Inget nytt

Sedan 1998 har Norrbottens flygflottilj och Lappland Air Command i Rovaniemi genomfört årliga samarbeten mellan flygstridskrafterna. F 21 har sedan 2002 samövat med 11 Fighter squadron i övningen Arctic Fighter Meet. Denna flygövning går vartannat år i Luleå och vartannat i Rovaniemi.

Övningen pågår från måndag eftermiddag den 27 oktober till fredag den 31 oktober.