Figuranter gör övningen trovärdig

Under Övning Västra Götaland fanns ett tjugotal figuranter med för att göra scenariot mer trovärdigt. Syftet är att soldaterna ska övas i att lösa situationer som är vanliga vid internationell tjänstgöring.

- Du har ätit två gånger idag, jag har inte ätit alls, sa en av figuranterna. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Figuranterna gick in i sina respektive roller och gjorde ett mycket trovärdigt intryck.
Figuranterna gick in i sina respektive roller och gjorde ett mycket trovärdigt intryck. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten
Figuranterna gick in i sina respektive roller och gjorde ett mycket trovärdigt intryck. Foto: Eva Nilsson/Försvarsmakten

Fyra av kadetterna vid yrkesofficersprogrammet agerade hungriga invånare i landet Bogaland. En av dem var dessutom skadad och hade svårt att gå. De kom till grinden och bad om vatten, mat och vård till den skadade, men släpptes inte in.

Situationen eskalerade när en transport med vatten, på väg in på campen, var tvungen att stanna för att figuranterna blockerade vägen. Gruppchefen, sergeant Milde, tog tag i situationen. Med fast hand och diplomati löste han sedan det akuta problemet och momentet kunde avslutas.

Löjtnant Arne Svanberg har varit ute på flera missioner och var den som höll i övningsmomenten med figuranterna.
– De är mycket duktiga. Det märks att de har egen erfarenhet från liknande situationer. Det är en konst att inte spela över utan få det att verka trovärdigt. Soldaterna agerar också bra. De får inte lova någonting utan bara hänvisa till civila hjälporganisationer. Vi är inte i ett insatsområde för att ge invånarna mat, vatten och sjukvård utan för att se till att skapa lugn och ro mellan stridande parter.