Fanspikning på Armémuseum

Vid en enkel ceremoni på Armémuseum fredagen den 17 oktober spikade Helikopterflottiljchefen Micael Bydén fast Helikopterflottiljens blivande fanduk vid dess stång.

Helikopterflottiljens nya fana. Med symbolerna i hörnen förs traditionerna vidare från de förband som haft helikopterverksamhet tidigare. Foto: Jöran Forsman/Försvarsmakten
Flottiljchefen Micael Bydén spikar traditionsenligt fast den nya fanan.
Flottiljchefen Micael Bydén spikar traditionsenligt fast den nya fanan. Foto: Jöran Forsman
Gertie Frid är den som broderat nya fanan och Kristina Holmgård är den heraldiska konstnärinnan.
Gertie Frid är den som broderat nya fanan och Kristina Holmgård är den heraldiska konstnärinnan. Foto: Jöran Forsman
Flottiljchefen Micael Bydén spikar traditionsenligt fast den nya fanan. Foto: Jöran Forsman
Gertie Frid är den som broderat nya fanan och Kristina Holmgård är den heraldiska konstnärinnan. Foto: Jöran Forsman

Innan ett förband får sin fana sker ett stort arbete under lång tid. Förutom att fastställa hur fanan ska se ut och få det att stämma med heraldik och symbolik, innebär det också det praktiska hantverket att sy fanan. Arbetet med Helikopterflottiljens fana har tagit sju månader att utföra. Den heraldiska konstnären är i detta fall Kristina Holmgård och hon som broderat fanan heter Gertie Frid. Hon har dock haft hjälp av Inger Broström och Gunnel Andersson.

Eftersom Helikopterflottiljen sedan 2003 ingår i Flygvapnet är den nya fanan av samma modell som flygvapnets övriga fanor, med undantaget att den kungliga kronan över den bevingade propellern har ett rött foder. I hörnen förs traditionerna från de tidigare förbanden vidare. På hedersplatsen, det inre, övre hörnet finns en bevingad häst som symboliserar Helikopterflottiljen. I de övriga hörnen finns symbolerna för Marinflyget, Arméflyget och Flygvapnet.

I fredags, den 17 oktober var så fanan klar att spikas fast på stången. Av tradition är det förbandschefen som spikar fast fanan och av denna anledning åkte en delegation ur Helikopterflottiljens ledning till Armémuseum i Stockholm. På Armémuseum fick deltagarna höra om heraldiken och historien kring de olika fanorna som funnits i Helikopterflottiljens enheter, fanor som till slut kan ersättas av denna gemensamma fana som i hörnen bär traditionerna från de olika delar av Försvarsmakten flottiljen härstammar från.

Fanan finns nu på Helikopterflottiljen men är inte formellt överlämnad ännu.  Detta är planerat att genomföras den 18 december vid en ceremoni på Malmen. Traditionellt är det kungen som tilldelar förbanden sina fanor. Vem som överlämnar Helikopterflottiljens fana är i dagsläget inte fastställt.