Fältarbeten för alla

Huvudinriktningen för Däckbroplutonen vid pansarbataljonens ingenjörkompani är flytande förbindelser. Plutonen får även grundläggande fältarbetsutbildning för att få kännedom om andra typer av fältarbeten än däcksbro 200-systemet. Under första veckan i oktober genomfördes grundläggande fältarbetsutbildning för alla soldater på plutonen, så kallad FFA, Fältarbeten för alla.

Den första brons lätta nos är strax över på den bortre stranden. Foto: Mats-Einar Wallin, Norrbottens regemente.
– Här ska tändas! Kalle Jakobsson är redo att tända stubinen.
– Här ska tändas! Kalle Jakobsson är redo att tända stubinen. Foto: Mats-Einar Wallin, Norrbottens regemente.
Rätt sprint på rätt plats! Linus Flodin sorterar sprintar från brobrytningen.
Rätt sprint på rätt plats! Linus Flodin sorterar sprintar från brobrytningen. Foto: Mats-Einar Wallin, Norrbottens regemente.
Däcksbroplutonen, ingenjörkompaniet I 19, 2008.
Däcksbroplutonen, ingenjörkompaniet I 19, 2008. Foto: Mats-Einar Wallin, Norrbottens regemente.
– Här ska tändas! Kalle Jakobsson är redo att tända stubinen. Foto: Mats-Einar Wallin, Norrbottens regemente.
Rätt sprint på rätt plats! Linus Flodin sorterar sprintar från brobrytningen. Foto: Mats-Einar Wallin, Norrbottens regemente
Däcksbroplutonen, ingenjörkompaniet I 19, 2008. Foto: Mats-Einar Wallin, Norrbottens regemente.

Utbildningen inleddes på tisdag förmiddag med en genomgång av fältarbetsteori och säkerhetsbestämmelser inför veckans olika fältarbetsmoment. Under tisdagseftermiddagen hölls grundläggande tillskärnings- och tändövningar med krutstubin samt grundläggande handtering av sprängpatron, sprängdeg och pentylstubin. Därefter övades laddning av objekt samt knopning vid upprättande av pentylsystem med blinda spräng- och tändmedel på Tjärnbackens utmärkta laddnings- och förstöringsbana.

Tisdagskvällens utbildningspass var inriktat mot väg- och broförstöring längs förstöringsvägen på Tjärnbacken där förstöringsberäkningar och laddning skedde på vägens olika trummor och broar. Tidigt onsdag morgon var det att ge sig ut i terrängen för tillämpningsövningar med skarpa spräng- och tändmateriel.

Krigsbro 4

Torsdagen och fredagen avsattes helt för utbildning på Krigsbro 4, KB 4. Plutonen släpptes lös på materielen efter teorigenomgång kring hur broförslag upprättas samt hur utbyggnad och brytning sker. 

Krigsbro 4 byggdes och bröts med tre olika nos- och bärighetskombinationer. För de två inledande byggena och brytningarna stod undertecknad som byggchef medan det sista bygget hade plutonsbefälseleverna Larsson och Jakobsson som byggchefer. Efter sista brytningen konstaterade plutonen att byggnation av KB 4 var ett betydigt tyngre arbete än däcksbrobyggnation där brodelarna manövreras med lastbil och bogserbåt.

På det hela taget blev det en givande fältarbetsvecka, mycket tack vare det sköna brittsommarvädret. Plutonen ser nu fram emot vecka 44, då de sista delarna av utbildningen FFA kommer att genomföras, då med bland annat minspaning och minröjning på schemat.