F 21 först i världen

F 21 är den första flygflottiljen i världen som har två flygande divisioner med den senaste versionen av JAS 39 Gripen. Anledningen är att den kärva ekonomin och det minskade antalet flygtimmar på F 21 har användts till att sätta piloter och flygtekniker i skolbänken.

Tekniker Peter Qvist överlämnar loggbok till divisionschef Jörgen Marqvardssen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Peter Qvist är en av de tekniker som har genomgått utbildningen och som nu är ansvarig för ett av Gripen-planen.
Peter Qvist är en av de tekniker som har genomgått utbildningen och som nu är ansvarig för ett av Gripen-planen. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten
Peter Qvist är en av de tekniker som har genomgått utbildningen och som nu är ansvarig för ett av Gripen-planen. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten

– Jag är oerhört stolt. Nu har F 21 för första gången en samlad flygplanpark. Att vi enbart flyger med en flygplanstyp kommer dessutom att effektivisera produktionen då vi kan låna både personal och materiel mellan divisionerna, säger överstelöjtnant Mats Hakkarainen, flygchef på F 21.

Den 21 december 2007 nåddes F 21 av beskedet att den kärva ekonomin skulle minska antalet flygtimmar på flottiljen. 4 300 timmar blev plötsligt till 1 800 timmar och det blev en dyster stämning när det stod klart att de tilldelade timmarna inte skulle räcka till alla. Frågan blev hur man på bästa sätt skulle lösa produktionen. Dock kom man snabbt fram till en kreativ lösning.

Alla tilldelade flygtimmar skulle gå till den senaste versionen av Gripen: JAS 39 Gripen C/D, som vid denna tidpunkt bara flögs från F 21:s andra flygdivision och som dessutom var tänkt att stå i beredskap. F 21:s första flygdivision, som flög JAS 39 Gripen version A, blev därmed helt utan flygtimmar. Istället sattes både tekniker och piloter i skolbänken för att omskolas till C/D-versionen.
– Under de rådande förutsättningarna var det den absolut bästa lösningen för att rädda situationen och se in i framtiden, säger flygchef Mats Hakkarainen.

Skolbänk och simulator för piloterna

Att omskola en hel division med piloter tog cirka ett halvår, eftersom alla inte kunde omskolas samtidigt. Det tog cirka två månader för varje pilot att omskolas. Teori och flygning i simulator varvades innan första passet i C-versionen genomfördes. Efter cirka 15 flygpass ansågs piloterna ha fått tillräckligt med erfarenhet för att kunna flyga mer avancerade flygövningar och vara fullt operativa med sina arbetsverktyg.

Måndag den 29 september flögs äntligen det första flygpasset med C-versionen från F 21:s första division och divisionschefen, överstelöjtnant Jörgen Marqvardsen, är nu mycket nöjd.
– Det är skönt att nu vara tillbaka på banan. Piloterna är otroligt motiverade och engagerade. Alla är så ivriga att få komma igång att det blir klösmärken i golvet, säger han.

Lättare för teknikerna med C-versionen

Skiftet från A- till C-versionen har inneburit stora förändringar för de cirka 30 tekniker som jobbar med att serva planen. Under året har majoriteten av flygteknikerna genomgått en sex veckor lång utbildning. Tre av dessa var teoriveckor och tre ägnades åt praktisk tillämpning. Utbildningen har helt och hållet genomförts på F 21 instruktörerna har flugits upp från Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Nu är nästan alla utbildade och på F 21:s första flygunderhållskompani är stämningen och framtidstron hög.

– Det känns bra att vi nu kan börja jobba med det senaste och skarpaste. På den tidigare A-versionen fanns inte samma möjligheter för till exempel beväpning och motmedel. Att vi är där vi är nu betyder jättemycket för oss, säger major Torbjörn Niemi, chef för första flygunderhållskompaniet.

Löjtnant Peter Qvist är en av de tekniker som har genomgått utbildningen och som nu är ansvarig för ett av Gripen-planen. Enligt honom är C/D-versionen ett mycket lättare plan att jobba med än A-versionen, eftersom systemen i planet är mer anpassade till underhållsbiten. Att alla instruktioner är på engelska är däremot något nytt som kan försvåra.

– Engelskan är definitivt något som kommer att utvecklas hos oss. Nu är det nytt och ovant men snart kommer det att flyta på bättre, säger Peter Qvist.

Nästan alla tekniker på F 21:s första flygunderhållskompani har hunnit genomgå utbildningen för den senaste Gripen-versionen, och är bara ett fåtal ska utbildas efter jul.
– När hela kompaniet är omskolat och alla piloter flyger kommer det att bli full fart här. Då ska vi producera allt vi kan, avslutar Torbjörn Niemi.