Europas man i FN

Sverige har fått en ny tung post inom EU. I slutet av november tillträder överste Sverker Ulving sin tjänst som samverkansofficer mellan EU och FN. Samverkanskontoret för EU ligger på Manhattan, på bekvämt avstånd från FN-skrapan.

– Jag är Europas man i FN-huset och ska föra EU:s talan. Min uppgift är att rapportera till EU vad som sker inom FN:s fredsfrämjande verksamhet. Och då pratar vi inte om det som skrivs i rapporter utan det som sägs före och efter möten och vad man tror och tänker, säger Sverker Ulving.

Naturligt steg

Tjänsten är på tre år och innebär ett naturligt steg för Ulving.
– Jag har jobbat med fredsfrämjande insatser sedan 1994, först som deltagare i FN-insatsen i Bosnien, därefter på Högkvarteret, på Försvarsdepartementet och under fyra år inom den svenska FN-representationen i New York. Så jag kan både FN- och EU-systemen hyfsat väl och vet hur diskussionerna går när det gäller fredsfrämjande insatser, säger han och fortsätter:
– När FN vill EU något, till exempel i fråga om en ny insats i exempelvis östra Kongo, så kanaliserar de det genom mig.

FN behöver EU

Nästa år tar Sverige över ordförandeskapet i EU efter Tjeckien. Sverker Ulving kommer att vara med i det arbetet för att stödja de svenska ansträngningarna.
– Frågan man kan ställa sig är om FN behöver EU? Och svaret är absolut ja. Redan när FN bildades insåg man att regionala organisationer måste finnas, FN är nästan beroende av att EU finns. Så man kan kalla det ett gott förnuftsäktenskap mellan de två organisationerna.

Ulving kommer närmast från en tjänst på Högkvarterets internationella avdelning.