EU-ministern besökte svenska insatsen i Kosovo

EU-minister Cecilia Malmström besökte på tisdagen KS18 och den svenska insatsen i Kosovo. – Det var intressant och jag är imponerad över de svenska soldaternas professionalitet, sade EU-ministern efter avslutat besök.

EU-minister Cecilia Malmström gör sig redo för fotpatrullering i Gracanica. Foto: Maria Pålsson
EU-minister Cecilia Malmström besöker skolan i Laplje Selo
EU-minister Cecilia Malmström besöker skolan i Laplje Selo Foto: Maria Pålsson

Ministern fick en rundtur i det svenska ansvarsområdet söder om huvudstaden Pristina. Här har soldaterna ett antal fasta arbetsuppgifter. Man genomför bland annat fotpatruller och fordonskontroller, bemannar posteringar och skyddar särskilda objekt.

– Allt arbete syftar till att upprätthålla en säker och trygg miljö enligt FN-mandatet som styr insatsen, förklarade skyttekompanichefen majoren Johnny Eriksson innan han skickade iväg EU-ministern på fotpatrull i Gracanica tillsammans med en grupp soldater.

Gracanica är med sitt serbisk-ortodoxa kloster från 1300-talet en viktig symbol och ett skyddsvärt objekt.

– Det är första gången jag är i Kosovo och det är viktigt att själv få besöka en så betydelsefull plats som jag hört talas så mycket om. Detta är en del i mina förberedelser för det svenska ordförandeskapet i EU nästa år, sade Cecilia Malmström.

I byn Laplje Selo besökte EU-ministern också den skola som nyligen återinvigts efter en renovering gjord med svenska biståndspengar och stöd från Försvarsmakten.

– Detta var vårt första besök sedan KS18 officiellt tog över ansvaret för insatsen i Kosovo för bara några dagar sedan. Jag är stolt över att soldaterna redan är så insatta i sina arbetsuppgifter och att de tog så väl hand om EU-ministern, sade kontingentschefen överstlöjtnanten Rickard Lindborg.