Ett svettigt besök

För att stödja internationella insatser, särskilt insatsen i Afghanistan, besökte arméinspektören, generalmajor Berndt Grundevik, USA i början av oktober.

Generalmajor Berndt Grundevik besökte AUSA, världens största utställning med markstridsfokus. Foto: Bengt Svensson/Försvarsmakten

Resan gick först till den stab i USA, Central Command i Tampa, varifrån den amerikanska insatsen i Afghanistan leds. Avsikten var att diskutera situationen i Afghanistan och hälsa på de svenska förbindelseofficerarna. Stabschefen, Generalmajor Hood, tog emot i ett varmt Tampa och frågor rörande bland annat operationens framtid och skydd mot IED (improvised explosive device) diskuterades.

Den svettigaste delen av resan var dock besöket vid arméutställningen AUSA i Washington som inleddes med "Army Ten Miler", ett 16 km långt lopp med mer än 26 000 deltagare. En av dem var sergeant Christian Agustinsson från K 3. Christian utsågs till bäste elev på den första specialistofficersutbildningen, och som belöning fick han resa till USA och delta i AUSA, samt i loppet förbi välkända monument och regeringsbyggnader.

AUSA, som anordnas av Association of the US Army, är den största utställningen i världen med fokus på markstrid. Cirka 35 000 personer besöker AUSA och erfarenheter från pågående operationer samt försvarsmateriel diskuteras. Flera svenska försvarsindustriföretag ställer ut sina produkter och sin materiel. Bland annat artillerigranaten Excalibur och UndE 23 väckte stor uppmärksamhet.