En flottilj med mycket hög internationell klass

Norrbottens flygflottilj fick den 1 oktober ny högste chef. Han heter Per Nilsson och det här är andra gången han efterträder Lars Jäderblom på en post. Senast var det som flygattaché i Washington.

F 21 nytillträdde flottiljchef Per Nilsson. Foto: Louise Levin

Vem är Per Nilsson?
– Jag är 46 år, gift med Toril, pappa till Klara 14 år och Walter 16 år. Jag är nybliven norrbottning och Bodenbo.

Min militära karriär började med värnplikten på F 13. Jag har varit divisionschef på F 10, både för J35 Draken och JAS 39 Gripen. Jag har även militärutbildning från Royal Australian Air Force och så har jag utbildat mig ett år på Air University i USA.

Mitt senaste uppdrag var som flygattaché i Washington som varade tre år. Dessutom är jag Kungens adjutant sedan 1999.

Vilken är den största utmaningen för dig som tillträdande flottiljchef?
– Det finns förband här på F 21 som håller hög internationell klass. Se på rotationsförbandet FS 13 som har varit i Afghanistan och Stridsflygenhet 01:s deltagande i Red Flag, Nevada. Det är spännande och känns positivt att fortsätta utveckla F 21 förband med personalen.

Vad har F 21 för potential att kunna växa och bli flygvapnets viktigaste grundplattform för insatsförband?
– Det finns ett flertal argument som talar för F 21 i den framtida Försvarsmakten. Förbandet är av hög internationell klass. Vi har fantastiska förutsättningar i norra Sverige att utbilda och öva förband, inte minst i samarbete med våra nordiska grannländer. Dessutom har vi ett koncessionsbeslut som medger fler flygrörelser.

Hela regionen med sitt strategiska läge har blivit intressant, klimatförändringen och dess innebörd för nordkalotten. Ett antal utländska flygvapen vill komma hit och öva, det räknar vi med att kunna se i kommande övningar.

Hur skall vi säkerställa rekryteringen för framtiden?
– Bredden är viktig, den som är mest lämpad för uppgiften oavsett kön, är den som vi skall rekrytera. Vi måste bli mer aktiva och interagera oss med regionen på de ställen som vi finns. Det är viktigt att fånga upp ungdomarna innan det är dags för att dem att göra värnplikten. Vi behöver informera om vad vi gör, väcka deras intresse, låta dem komma hit och låta dem prova på, exempelvis genom en minilump.

Vad har främsta prioritet för dig, här och nu?
– Fortsätta utveckla F 21 parallellt med den fortsatta omstruktureringen av Försvarsmakten. Att F 21 blir kvar vet vi nu. Men det är fortfarande många frågetecken. Vi vet inte hur många divisioner flygvapnet kommer att bestå av och vart de kommer att finnas. Vi vet heller inte vad som händer med värnpliktsproduktionen. Dessutom pågår en organisationsförändring för personalen som arbetar med flygstridsledning och luftbevakning. Vi har cirka 240 personer som kan bli direkt berörda av besluten. Detta skapar naturligtvis oro.
 
I övrigt måste vi ta tillvara politikernas intresse för F 21 och implementera våra erfarenheter från exempelvis Red Flag som vi genomförde i somras.

Nästa års stora flygövningar, Loyal Arrow och Nordic Air Meet, har vi fått förtroende att genomföra tack vare de unika förutsättningar som vi har med flygövningsområden, tillstånd och infrastruktur. Dessutom har vi kompetent personal som kan genomföra övningar i den storleksklassen.

Budgetpropositionen – Vad betyder det för F 21:s del?
– På kort sikt kan jag inte se någon direkt påverkan på förbandsproduktionen. Även 2009 kommer att bli ett tufft ekonomiskt år. Det som har högsta prioritet är produktionen av flygtid, med andra ord att kunna producera den mängd flygtid som två fullt operativa JAS 39 Gripendivisioner kräver. Övningar som skall genomföras kan vi genomföra på en acceptabel nivå.

Fakta övningar

Loyal Arrow
en internationell flygövning med deltagare från cirka 30 länder med ett 60-tal flygplan. Målet med övningen är att öva Natos snabbinsatsstyrka, Nato Response Force. Första gången övningen hålls i Sverige och F 21 är värdförband. Övningen genomförs 8 till 16 juni 2009.

Nordic Air Meet
En internationell flygövning , nio inbjudna deltagande länder samt ytterligare tre inbjudna länder som observatörer. Tredje gången övningen kommer att genomföras i Sverige med F 21 som värdförband. Övningen genomförs 28 september till 8 oktober 2009.