En blåsig final

Slutövningen Northern Coasts har präglats av hård blåst, hög sjö och allmänt svåra förhållanden. Korvetterna Stockholm och Malmö har dock kämpat på, att det gungar är en del av arbetet ombord på ett fartyg.

Vy från bryggan i dåligt väder. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Anders Persson är ledningssystemsbefäl ombord på HMS Stockholm:
– Tyvärr har som sagt vädret varit till vår nackdel vilket har lett till att vissa väderkänsliga moment har flyttats eller ställts in. Dock har vi genomfört det mesta som var planerat men istället för längre ut till sjöss har vi övat mer kustnära för att söka visst lä från land.

Övningsupplägget är att under första veckan genomföra en inledande fas för att sedan övergå till en scenariofas där ett tänkt uppdrag (till exempel en multinationell operation under FN:s eller EU:s ledning) fingeras. Under fasen trimmas fartygen samman genom momentvisa övningar för att kunna fungera väl tillsammans under scenariodelen av övningen. Allt ifrån enklare formationsövningar till kvalificerat luftförsvar och ytstrid övas för att kunna möta de eventuella hot som kan uppstå under övningens final. 

I stridsgruppen deltar förutom HMS Stockholm och HMS Malmö även tre fartyg från Danska flottan, HDMS Peter Tordensköld, HDMS Skaden och HDMS Viben. Utöver Danmark deltar även tyska, finska, estniska, litauiska, lettiska samt polska fartyg.

Övningen är nu på väg mot sitt slut och fartygen förtöjer under fredagen i Karlskrona.