Efterlängtad pjäs på besök

Under den nordiska artilleriövningen NAX förevisades Artilleriregementet A 9:s nya pjäs Archern för både värnpliktiga och artilleriinspektörer.

Gästerna fick se Archerpjäsen skjuta skarpt. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Björn Isaksson, artilleriets projektledare för Archer.
Björn Isaksson, artilleriets projektledare för Archer. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Björn Isaksson, artilleriets projektledare för Archer. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

– Vi har hämtat upp Archern från tillverkarna i södra Sverige för att på det här sättet visa hur det nya pjässystemet kommer att se ut, säger Björn Isaksson, artilleriets projektledare för Archer.

Det är mycket som händer kring artilleriet i Boden just nu. Förutom nämnda NAX så har även de nordiska artilleriinspektörerna möte, och dessutom är Archern och visar upp sig.

Vanlig syn

En pjäs som för övrigt kommer att bli en vanlig syn på regementet i framtiden. Nyligen tog regeringen beslut om att Archern ska bli en del av det moderna artilleriet. Enligt tidsplanen kommer de första serietillverkade pjäserna att vara klara i maj 2010.

Archerprojektet har pågått i många år. Det nya pjässystemet har testats ett flertal gånger i Bodens närområde – både sommar och vinter. De senaste åren har det funnits två försökspjäser. En av dessa är nu i Boden.

Skarpskjutning

Under den här veckan och speciellt på onsdagen fick artilleriinspektörerna och andra gäster vid NAX-övningen se pjäsen i aktion. Bland annat bjöds det på skarpskjutning på Bodens södra skjutfält.

För de norska gästerna var det än mer intressant. Norge har nu ett pjässystem från tidigt 70-tal, och mycket talar för att även Norge kommer att köpa Archer.
Pjäsen kommer att vara i Boden under ett antal veckor, vilket också gör att A 9:s värnplikta kommer att få chansen att titta närmare på det system deras kollegor i framtiden kommer att utbildas på.