Camo Camp

Camo camp är ett pilotprojekt med syftet är att rekrytera kvinnor till Försvarsmakten och F 17. Detta är ett led i arbetet med att jämställdhetsintegrera F 17 samt att uppfylla de krav som regeringen har ställt på Försvarsmakten.

Tjejer tycker det är kul med lumpen. 7 500 av de som deltagit i en enkät kommer att kallas till mönstring och 1 000 kvinnor kommer att erbjudas en utbildningsplats. Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmaketn
Medinflytandeofficer Alexandra Cederström under Camp Camo på F17
Medinflytandeofficer Alexandra Cederström under Camp Camo på F17 Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
Medinflytandeofficer Alexandra Cederström under Camp Camo på F17 Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten

År 2000 röstade FN igenom resolution 1325 som behandlar Kvinnor, fred och säkerhet. Försvarsmakten omfattas sedan 2006 av debba resolution genom ett regleringsbrev från departementet. Uppgiften är att jämställdhetsintegrera resolutionen i Försvarsmaktens alla uppgifter och på alla nivåer.

2006 startade Försvarsmakten arbetet genom ett EU-finansierat utvecklingspartnerskap i samverkan med Polisen, Statens räddningsverk, Kvinna till kvinna, Lottorna och Officersförbundet, samt genom ett transnationellt samarbetsavtal med Nederländerna, Skottland och Österrike. Det nationella arbetet delades in i åtta delprojekt: rekrytering, mandat, empowerment, samverkan i fält, Gender advisor, människohandel, Gender coach samt jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Lokal insats

F 17 har i uppgiften att upprätta förbandet Nordic battle group 2011 (NBG 11). För att nå en högre operativ förmåga krävs en större andel kvinnor i detta förband. F 17:s Utbildningsenhet är därför i full gång med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet och personal. 2007 upprättades en åtgärdsplan som tydliggör vilka mål som ska vara uppfyllda under 2009. Det viktigaste är att nå en rekrytering på minst 10 procent kvinnor vid värnpliktsinryck. Dessa kvinnor ska sedan utgöra rekryteringsbas för NBG 11. Metoden är att väcka tjejers intresse för Försvarsmakten och få dem att vilja göra värnplikten 2009.

Våren 2008 gick en inbjudan ut till elever på gymnasiet där det gavs möjlighet för tjejer att genomföra Camo camp på F 17, just för att få möjlighet att prova på.
Camo camp genomförs i samverkan med Pliktverkets stora satsning "Capisko Donna" som innebär att samtliga 17 åringar (killar och tjejer) har blivigt tillfrågande via dator om de vill genomföra militärtjänstgöring. För kvinnor har 17 000 svarat ja och 7 500 kommer att kallas till mönstring och 1 000 kvinnor kommer att påbörja sin utbildning.

Camo camps genomförande

Utbildningen består av tre steg och genomförs av utbildningsenhetens personal med medinflytandeofficer Alexandra Cederström i spetsen. Detta är också ett led i enhetens jämställdhetsintegrering. Över 100 ansökningar om att få medverka på Camo camp har kom in, ett 60-tal blev antagna och 49 kom slutligen till F 17 vecka 40.

Deltagarna får besöka Pliktverket Kristianstad för att "miljöträna" inför en eventuell mönstring, sova i tält och genomföra olika typer av moment som handgemäng, hinderbana och sjukvård.
– Fokus ligger på individen och det är jättehäftigt att se hur självkänslan hos en tjej kan växa på en timme ute på hinderbanan, säger Alexandra Cederström.

Steg två är planerat till fem dagar under vecka 45.
– Vi hoppas då att alla som gick steg ett vill fortsätta. I steg två läggs fokus på gruppen och ledarskap.

Denise Carlsen, Anna-Fia Olsen och Malin Hammersjö-Fälth är tre tjejer som nu har genomfört steg ett och alla är rörande överens om att det har varit bättre än vad de tänkt sig från början och att det är utlandstjänst som lockar i slutändan.
– Att stanna här och göra ingenting är ju inte roligt, det är ju utomlands det händer, säger Denise som har värnplikten som ett givet mål.

Camo camp ger tjejerna en bra möjlighet att bilda sig en uppfattning om försvaret och värnplikten och det ger F 17 en möjlighet att se vad som behöver förbättras för att bli det mest jämlika förbandet inom Försvarsmakten.
– När värnplikten väl är ett faktum gäller samma förutsättningar för killar och tjejer, även om en positiv särbehandling ligger till grund för tjejerna detta år, säger Micael Ekdahl som jobbar med jämställdhetsfrågor.