Brohuvudet upprättat i Bogaland

I en luftbro mellan Karlsborg och Skövde luftlandsattes på tisdagsmorgonen drygt 200 soldater med uppgift att stabilisera landet "Bogaland".

Delar ur den luftburna bataljonen luftlandsätts på Skövde flygplats. Foto: Jens ramhöj/Försvarsmakten
UAV02 görs klar för start. I förgrunden markstationen med sin bildskärm.
UAV02 görs klar för start. I förgrunden markstationen med sin bildskärm. Foto: Jens Ramhöj
UAV02 görs klar för start. I förgrunden markstationen med sin bildskärm. Foto: Jens Ramhöj

Övning Västra Götaland: När invånarna i staden Skövde i "Bogaland" vaknade upp på tisdagsmorgonen var flygplatsen välbevakad av svenska soldater. Fallskärmsjägarna, som igår kom till området, hade under vägen varit inblandade i två skärmytslingar med milismän som befann sig i området. En granatkastargrupp, som utgjorde ett hot mot de förestående landningarna, slogs ut och en bilburen grupp avvisades från platsen.

UAV och stridsflyg hjälper till

UAV-gruppen, med sina små flygplan som följt med fallskärmsjägarna fram, sände så snart vinden mojnat upp farkoster för att spana i området, vilket gav resultat. Två illasinnade grupperingar upptäcktes och officerarna med kompetens att leda in eget flyg mot markmål, så kallade FAC (Forward Air Controllers), kunde med understöd av JAS-39 Gripen från F 17 bekämpa målen med hjälp av flygplanens vapen.

Klart landa!

Klartecken gavs om att det var klart att landa och strax före klockan tio på morgonen hördes det välbekanta ljudet från flygflottiljen F 7:s Herkulesplan. Efter en fältmässig inflygning och en kort landning öppnades flygplanets buk och släppte ut sin värdefulla last bestående av den luftburna bataljonens soldater. Soldaterna lämnade snabbt landningsområdet för att gruppera sig runt fältet.

Gång efter gång under dagen landade transportflygplanen in i landet Bogaland och de svenska förbanden förstärkte sina ställningar. Under natten kommer förbandet att framrycka i sydlig riktning för att ta itu med misstänkta fraktioner söder om Igelstorp.

Övningen Västra Götaland pågår från den 20 till den 27 oktober där värnpliktiga från förbanden Trängregementet, K 3 och P 4 övar tillsammans i skövdeområdet.