Besök av Värnpliktsrådet

Under övningen för de värnpliktiga i slutet av september kom Dan Wennerholm från Värnpliktsrådet på besök.

Dan Wennerholm, Värnpliktsrådet, och Gustav Edvinsson, medinflytandebefäl P 4, besöker stabsplatsen under övningen. Foto: Anne-Lie Sjögren / Försvarsmakten

Värnpliktsrådets ledamöter åker ut och besöker utbildningsförbanden minst tre gånger under sin tid i rådet. Vid dessa besök är de ute och följer verksamheten, de pratar med värnpliktiga och befäl med syfte att skapa en så bra situation som möjligt för de värnpliktiga. Bland annat verkar de för bättre arbetsmiljö, medinflytande, bättre förmåner och ersättningar. När de är på förbandsbesök kan de stödja lokalt engagemang och sprida information och vara till stöd för de förtroendevalda på regementet.

Dan Wennerholm är arméansvarig Syd vilket innebär att han, förutom P 4, besöker K 3, P 7, FMTS, Lv 6, Ing 2 och TrängR. Vid sitt besök på P 4 fick han träffa regementschefen, personal från personalvård och företagshälsovård. Naturligtvis träffade han även värnpliktiga under sitt besök. Denna gång var det ute på Södra Wadsbo kompani.
– Jag har blivit väl omhändertagen av regementet, sa Dan som även övernattade ute i skogen tillsammans med de värnpliktiga.

Dan kommer att fortsätta göra förbandsbesök och verka för bättre villkor för värnpliktiga fram till nästa kongress, som är i mitten av november, då det är val av nya ledamöter.