Befäl anmäls efter beslut om permissionsförbud

En plutonchef vid Luftstridsskolan har anmälts till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Skälet är att plutonchefen under sex veckor har belagt soldaterna i plutonen med permissionsförbud under vardagar.

Plutonchefen anger att syftet var att skapa en stark sammanhållning i gruppen.

Soldaterna på plutonen har uppgivit att det funnits behov av att lära känna varandra bättre och att de har uttryckt acceptans för plutonchefens beslut.

De värnpliktiga vid Luftstridsskolan tjänstgör i snitt 48 timmar under en normal vecka och 56 timmar under övning.

Efter att samtal genomförts med plutonchefen, kompaniledningen och de värnpliktigas förtroendevalda har chefen för Luftstridsskolan beslutat att anmäla plutonchefen till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.