Åtta av nio blev fältarbetsdykare

Efter de inledande fem veckornas utbildning vid Försvarsmaktens Dykarskola i Karlskrona var det åtta av Ing 2:s nio elever som fortsatte utbildningen för att slutligen bli fältarbetsdykare, Combat Engineer Divers.

De sista förberedelserna före ytsimning. Foto: Peter Andersson / Försvarsmakten
En del av fältarbetsdykarutbildningen är att hantera båggasskärning.
En del av fältarbetsdykarutbildningen är att hantera båggasskärning. Foto: Peder Andersson / Försvarsmakten
En del av fältarbetsdykarutbildningen är att hantera båggasskärning. Foto: Peder Andersson / Försvarsmakten

Uppgifterna som dykarna ska kunna utföra är bland annat att kunna rekognosera inför övergång av vattendrag, röja hinder, söka och bärga personal och materiel. Dykarna lär sig att dyka i par men även att dyka ensam med både direkt- och etappuppstigning.

Utbildning

Dykdagarna vid Fältarbetsskolan börjar ofta med ett träningspass i vattnet och avslutas med vård. Under dagarna hinner dykarna med två till fyra dyk beroende på vad dagens utbildning innehåller.

– Gå till etappstopp 6 meter, kommenderar Patrik Blomander som leder dagens dykning till 40 meters djup med både ytgasförsörjning och talkommunikation till dykaren. Dykaren tar sig upp till sex meters djup för utvädring av kväve.

Del av kursen genomförs vid försvarsmaktens anläggning i Skredsvik. Under just denna period var samtliga värnpliktiga dykare samlade och fick tillfälle att träffas för att utbyta erfarenheter men även för att tävla. Soldaterna fick stöd med att ordna en tävling och många bra insatser gjordes i värmen. Ing 2:s dykare blev tvåa och fick se sig slagna av röjdykarna på sin hemmaplan.

Strömmande vatten

Efter två veckors utbildning i havet flyttades kursen till en plats med strömmande vatten hos våra kollegor vid ingenjörkompaniet i Boden på I 19. Ofta uppfattar eleverna denna del som den mest komplexa dykningen med dykning i strömmande vatten upp till 2 m/sek. Dykarnas grundläggande taktiska utbildning genomfördes och dykaren tränades i metoder så som dyk- och ytsimning för att därigenom kunna rekognosera områden så att förband kan förflyttas över vattendrag.

Olov Hydén, sergeant, anställd enligt befälsförstärkningsavtalet, är med under den intensiva dykarutbildningsperioden. Olov, som muckade i fjol, var ett bra stöd och förebild för de värnpliktiga. Under cirka tio veckors dykning fick han möjlighet att både instruera på land och i vattnet under cirka 50 dyk. Efter genomförd värnplikt kan soldaterna söka till specialistofficersprogrammet för att därefter fortsätta med att arbeta med dykeritjänst på heltid vid ingenjörtrupperna i Eksjö.