Att förbereda sig inför det värsta

Christer Thornblad som är lärare i ledarskap vid Markstridsskolan har under året utvecklat en digital utbildning som handlar om hur man genomför ett avlastningssamtal. Den här kursen är en förberedande del och ingår i en krishanteringskurs.

Officerare som går specialistofficersutbildningen och utbildningen som leder mot en officersexamen kommer i kontakt med den här utbildningen.

Tanken med just denna webbaserade lektion är att låta den studerande själv få gå igenom metoden för ett avlastande samtal i sin egen takt och utifrån sin egen utbildningsnivå. Lektionen följs av en dialog mellan lärare och studerande samt av att samtalet övas i praktiken. Fördelar med att gå igenom vissa delar i en digital miljö är flexibilitet för den studerande i val av plats, tidsåtgång och när kursen ska genomföras. Sen är det också bra att var och en själv får fundera och ta ställning till de frågor som ställs i kursen på ett mer aktivt sätt än om man till exempel valt att föreläsa i klassrummet. 

Markstridsskolan deltog i veckan på it-mässan som arrangerades av Högskolan i Skövde. 
Med rubriken: Pedagogik i digitala miljöer visades allt från podcasting som lärmiljö till framtidens dataspel. Många var intresserade av hur Försvarsmakten jobbar med krishantering eftersom verksamheten ofta innebär extrema och farliga situationer som ställer höga krav på förberedelser inför att det värsta kan inträffa.