Åtalsanmälan för sexuellt ofredande

En värnpliktig vid Luftstridsskolan har av sin förtroendeman anmälts för sexuellt ofredande.

Händelsen ägde rum i ett logement där flera andra värnpliktiga närvarade, däribland en kvinnlig värnpliktig. Flera av dem tyckte att beteendet var oacceptabelt och tog illa vid sig.

Med anledning av händelsen har chefen för Luftstridsskolan beslutat att upprätta en åtalsanmälan mot den värnpliktige.