Ammunitionsröjare övar för utlandstjänst

Ing 2:s ammunitionsröjningsgrupper som under året 2009 ska sättas in i Afghanistan och Kosovo övar i Skillingaryd i samband med Ing 2:s ordinarie slutövning.

Gruppchef förbereder för oskadliggörande av granat. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Kapten Aronsson säkerhetsutbildar EOD-grupperna inför kommande helikopterflygningar.
Kapten Aronsson säkerhetsutbildar EOD-grupperna inför kommande helikopterflygningar. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Kapten Aronsson säkerhetsutbildar EOD-grupperna inför kommande helikopterflygningar. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Under övningen genomför gruppen moment som de senare kan komma att stöta på under missionen. Vid ett av övningens spelade scenarion har ”Bengt” som äger en större gård i området fått ett okänt föremål inkastat i källaren. Desperat och med panik i rösten kontaktar han omedelbart EUFOR för att få hjälp.

Vid gruppens ankomst tar gruppchefen reda på vad som har hänt och var objektet finns. När detta är gjort påbörjas arbetet med att identifiera objektet. En man ur gruppen fotograferar och jämför bilderna med de bilder som finns i databasen EOD IS och bestämmer sig för att det är en spränghandgranat. EOD IS är en databas innehållande all världens upphittade och identifierade minor, granater, bomber etc. Databasen uppdateras och administreras av SWEDEC (Swedish EOD and Demining Centre).

När granaten är identifierad diskuterar gruppen hur den ska oskadliggöras. De kommer fram till att de ska använda sig av metoden med avslagare för att slå av toppen på handgranaten och på så vis oskadliggöra den. Avslagaren kan laddas med exempelvis stål, plast eller trä alternativt med mindre fast materiel som vatten eller sand. Med tanke på granatens placering och att inget i byggnaden bör förstöras valde soldaterna i det här fallet att ladda avslagaren med vatten. Vattnet skjuts iväg med en hög hastighet vilket resulterar i att det förväntade resultatet uppnås. Efter eldtillstånd ges ordern:
– Här ska tändas! Tänt är det här!
Efter detonation kontrolleras resultatet och därefter ropas:
– Kom igen!
Momentet utförs med precision och granaten är därmed oskadliggjord.

EOD pluton

Ing 2 är ansvariga för att sätta upp två ingenjörbataljoner i insatsbataljonen: 21.- och 22.ingenjörbataljon. I dessa ingenjörbataljoner ingår tillsammans fyra EOD-plutoner som vardera består av två CMD-grupper och två IEDD-grupper. Varje enskild grupp består av två yrkesofficerare och fyra soldater. Plutonerna leds av en plutonsledning där även vapen- och ammunitionssökande hundar ingår. Uppgiften för CMD-grupperna är röjning av konventionell ammunition, främst oexploderad ammunition. Uppgiften för IEDD-grupperna är röjning av IED som är utlagda för att skada eller tillintetgöra våra förband. IEDD-grupperna är även utbildade för att kunna röja vanlig konventionell ammunition.

Förkortningar
CMD – Conventional Munitions Disposal (Röjning av konventionell ammunition)
EOD – Explosive Ordnance Disposal (Ammunitionsröjning)
IED – Improvised Explosive Device (Anordning som är provisoriskt tillverkad eller placerad på ett provisoriskt sätt och som innehåller förstörande, dödliga, skadliga, pyrotekniska eller brandkemikalier.)
IEDD – Improvised Explosive Device Disposal (Röjning av IED)

Rekrytering av officerare

Fältarbetsfunktionen har rekryterat och kommer att fortsätta rekrytera specialistofficerare med EOD-inriktning för att bemanna huvuddelen av gruppchefsbefattningarna. Även taktiskt operativa EOD-officerare kommer att rekryteras för att förbanden ska bli kompletta.

Om du är intresserad av att ingå i en CMD- eller IEDD-grupp och tjänstgöra i utlandsstyrkan vid ett flertal tillfällen, så är du välkommen att söka anställning vid 21.- och 22-ingenjörbataljon.

För mer information kontakta personalhandläggare Thomas Salmén på 0381-181 19, eller via e-post thomas.salmen@mil.se