Alltid koll på vädret

Innan granaterna sveper genom luften har vädertjänsten haft ett finger med i spelet. Första dagen av övningen Fire Fox var det soligt och varmt, men det fanns ändå problem.– Det blåser en del, och det är det som påverkar granaterna mest, säger Oskar Valta från Umeå.

Väderballongen är på väg upp i skyn. Rasmus Löfling från Morgongåva, och Dennis Nielsen från Avesta har vädertjänst som uppgift under Fire Fox. Foto: Roger Larsson/Försvarsmakten
Artilleriet kan skjuta i alla väder. Fast det gäller att få exakta uppgifter om läget från bland annat vädergrupperna.
Artilleriet kan skjuta i alla väder. Fast det gäller att få exakta uppgifter om läget från bland annat vädergrupperna. Foto: Roger Larsson
Artilleriet kan skjuta i alla väder. Fast det gäller att få exakta uppgifter om läget från bland annat vädergrupperna. Foto: Roger Larsson

Han är värnpliktig chef för en av Artilleriregementet A 9:s tre vädergrupper, som besår av fyra personer vardera. Artilleriet brukar alltid leva efter devisen  "det går att skjuta i alla väder", vilket också stämmer. Men för detta krävs också det viktiga arbete som vädergrupperna utför lite i skymundan.
– Jag tycker det är skoj, och jag har också haft en tanke på att bli meteorolog, men nu har jag bestämt mig för att studera till energiingenjör efter värnplikten, säger Oskar Valta.

Varma i kläderna

Han och hans kamrater i grupperna har fått en grundläggande utbildning om väder, och meteorologer har varit på besök. Nu är de varma i kläderna och kan med säkerhet skicka information om vilken vädertyp som gäller till pjäserna.

Oskar Valta berättar att gruppen utgår från fem saker: luftfuktighet, temperatur, vindriktning, vindhastighet och lufttryck. Till sin hjälp har de en väderballong med en sond. När den har läst av väderläget kan den skicka information med hjälp av GPS eller direkt till en mottagare i vädervagnen.
– Vi har fått lära oss mycket och jag tycker det är intressant att jobba med det här, säger Oskar Valta.