57 pinnar muck

De värnpliktiga musiksoldaterna i Arméns musikkår har knappt två månader kvar av sin utbildningoch högvaktssäsongen är till ända. Då får de utföra andra soldatprov.

Med bara två månader kvar har Arméns musikkår gjort sin sista högvaktsparad. Foto: Cecilia Rydén/Försvarsmakten

Nyligen genomförde Arméns musikpluton, AMP, årets sista högvaktsparad, och gjorde det med bravur. Med en stjärnspäckad marschordning innehållande bland annat Blågul fana, Voice of the Guns och Norrlandsfärger tågade AMP 2008 för sista gångenfrån Armémuseum till Stockholms slott för att delta i vaktavlösningsceremonin. Ceremonin genomfördes med värdighet och hög klass och före plutonens avmarsch från yttre borggården gav överstelöjtnant Richard Beck-Friis Häll musiksoldaterna ett stort tack för det gångna året. Kort därefter tågade slutligen Arméns musikpluton under jubel och ovationer ut till Kungliga Sörmlands Regementes Marsch.

Det är inte baranär det gäller parader som musikplutonen närmar sig slutet. Förra veckan låg soldaterna ute i det friska regnet på Stålboda skjutfält och sköt för automatvapenskyttemärket för AK5. Resultatet var enligt skjutledare löjtnant Thorsell ”över förväntan” och guldmärket kommer snart att pryda flertalet musiksoldaters bringor. De sköt också för tvågrensmärket vilket innebär två kilometers löpning med efterföljande sex skott liggande från 100-metersvallen, och därefter ytterligare två kilometers löpning och slutligen sex skott till från samma avstånd. Den här veckan kommer AMP för första gången att få chans att skjuta pistol 88C, även känd som Glock 17.

Förra måndagen framträdde Arméns musikkår på Karlbergs slott då Rumäniens överbefälhavare besökte ÖB Håkan Syrén. Kvällen inleddes med en välkomstceremoni, där bland annat Rumäniens och Sveriges nationalsånger spelades, och avslutades med Arméns stora tapto.