18:e Kosovostyrkan på plats

Idag överlämnades ansvaret för den svenska insatsen i Kosovo till KS18. Insatsen leds nu av överstelöjtnant Rickard Lindborg. Överlämnandet gjordes vid den formella Transfer of Authority-ceremonin på Camp Victoria i närvaro av gäster från militära staber, internationella organisationer och svenska diplomater.

Fanmarsch vid överlämningen från KS17 till KS18. Foto: Maria Pålsson
Överstelöjtnant Lars Gerhardsson, Överstelöjtnant Rickard Lindborg, Brigadgeneral Kyösti Halonen och Överste Andrew Kilfeather vid överlämningsceremonin.
Överstelöjtnant Lars Gerhardsson, Överstelöjtnant Rickard Lindborg, Brigadgeneral Kyösti Halonen och Överste Andrew Kilfeather vid överlämningsceremonin. Foto: Maria Pålsson
Överstelöjtnant Lars Gerhardsson, Överstelöjtnant Rickard Lindborg, Brigadgeneral Kyösti Halonen och Överste Andrew Kilfeather vid överlämningsceremonin. Foto: Maria Pålsson

– Äntligen är vi här, på plats i ett operationsområde där europeisk nutidshitoria skrivs varje dag. För mig är det något stort, ett ansvar som vi ska förvalta väl, säger överstelöjtnant Rickard Lindborg.

Det svenska truppbidraget i Kosovo är en del av KFOR som är en Nato-ledd internationell styrka som ansvarar för att etablera och upprätthålla fred och säkerhet i Kosovo.

– Ni har en utmanande uppgift framför er, men jag har fullt förtroende för att ni har engagemanget och kapaciteten att göra er del i vår gemensamma insats, sa brigadgeneral Kyösti Halonen från brigadstaben i Multnational Task Force - Centre (MNTF C).

Chefen för KS17 Överstelöjtnant Lars Gerhardsson tackade soldaterna ur KS17 och önskade det nya förbandet lycka till. Han uppmärksammade också Zdrave Mitrevski som till årsskiftet avslutar sin anställning i Försvarsmakten när inköpskontoret i Skopje stänger. Zdrave har på ett förtjänstfullt sätt arbetat för svenska KFOR under nästan 10 år underströk överstelöjtnant Lars Gerhardsson i sitt tal.

Arbetet börjar direkt

Redan under överlämningsceremonin bemannade soldater ur KS18:s skyttekompani, Bravo Company (B-Coy), vakten och förberedde dagens patrulluppdrag.

– Överlämningen från våra företrädare har varit grundlig och vi ser fram emot att ta över ansvaret och börja jobba, säger major Johnny Eriksson som är chef för det svenska skyttekompaniet.
 
Den svenska styrkan består också av en nationell stödorganisation. Inom stödorganisationen finns allt från sjukvårdspersonal till tekniker och mekaniker av olika slag samt stabs- och transportpersonal, jurist, präst och fastighetsansvarig bland andra.

– Det behövs många olika funktioner för att klara av livet tillsammans under insatsens sex månader och bibehålla en hög nivå på verksamheten, säger chefen för stödorganisationen, National Support Element (NSE), major Hans Evefalk.

Från Skåne och Blekinge

Det svenska truppbidraget KS18 består av 251 personer som till största delen kommer från Skåne och Blekinge och NBG-förbanden vid P7 och F17. Insatsen börjar nu i oktober 2008 och pågår fram till april 2009. Förbandet har under hösten genomfört specifik insatsutbildning vid den internationella utbildningsenheten på Livgardet i Kungsängen. De senaste veckorna har personal ur båda styrkorna genomfört överlämningsperiod på plats i Kosovo.