164 blivande soldater på besök

Helikopterflottiljen kommer under utbildningsåret 2009 att utbilda 220 värnpliktiga i Kvarn. Uppslutningen var stor när de blivande värnpliktiga och deras anhöriga i helgen bjöds in till en informationsdag.

2009 utbildar Helikopterflottiljen ett lätt skyttekompani bestående av fyra stycken skytteplutoner med 55 soldater i varje pluton. Kompaniet kommer under året att genomföra högvakt på Stockholm och Drottningholms slott under 74 dygn.

Lördagen den 25 oktober hade kompaniet bjudit in de blivande soldaterna till en informationsdag där även deras anhöriga fick följa med och ta del av den information som gavs. 164 blivande soldater med anhöriga, sammanlagt ca 450 personer, hörsammade inbjudan.

Under dagen fick alla närvarande information av såväl ställföreträdande helikopterflottiljchefen Magnus Westerlund som utbildningsledare, kompanichef, kompaniets adjutant, värnpliktshandläggare, personalvårdkonsulent och två förtroendevalda soldater från flottiljens förra utbildningsomgång.

De fick också se den nya kasernen som håller på att byggas och gavs tillfälle att titta in i ett logement. De blivande värnpliktiga, som rycker in i början på nästa år, fick även chansen att prova ut och ta med sig ett par kängor hem.