Världens modernaste stridsvagnssimulator

I Skövde garnison, vid Markstridsskolan, finns Sveriges enda stridsvagnssimulator där tre kabiner är sammankopplade i ett nätverk. Den är världens modernaste simulator för att träna stridsvagnsbesättningar.

"Man sätts under press i och med att någon skjuter på en och samtidigt måste jag fatta beslut och ge order", säger Joakim Leijman (tv). "Tiden i simulatorn ger hur mycket som helst", säger Stefan Johansson som agerar plutonchef. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten

I tre kabiner finns allt realistiskt återgivet precis som i den verkliga stridsvagnen.
I prismor ser den som övar en bild av omgivningen, människor, fordon och stridsfordon. Det vill säga det mesta som kan finnas i en oroshärd någonstans i världen projiceras framför ögonen på besättningen. 

Det gäller för besättningarna att kommunicera med varandra, ge order och agera på bästa sätt. Allt spelas in och i efterhand kan man utvärdera vad som hände.
Det handlar om att fatta rätt beslut i olika situationer som dyker upp.

Pehr Sterning som håller i utbildningen påtalar att simulatormiljön ger en mycket effektiv träning och man får mycket gjort på kort tid. Dessutom finns en stor möjlighet att anpassa situationer och stegra nivån efter hand.