Vådaskott under övning

Under övning på Bodens närövningsområde under lördagskvällen avlossades ett vådaskott som träffade en värnpliktig soldat i foten. Soldaten tillhör Artilleriregementet, A9. En sjuksyster som tjänstgjorde vid övningen kunde konstatera att skadorna endast var ytliga och ej akuta.

Soldaten har själv kunnat meddela sina anhöriga och kördes till en vårdcentral för omplåstring. Han har senare under kvällen kunnat återvända till hemförbandet. Omständigheterna kring olyckan är ej kända utan kommer att utredas för att klarlägga händelseförloppet. Den inblandade personalen har tillfälligt tagits ur övningen för debriefing och genomgångar.