Ursvik blir ny replokal

Arméns musikkår har fått nya repetitionslokaler. Lokalerna kommer att användas i avvaktan på att beslut tas om nybyggnation av ett musikhus.

Orkestersalen är i stort möblerad och klar. Foto: Rune Nyman
Musikkåren har ett stort notbibliotek som följer med i flytten. Foto: Rune Nyman

Övningslokaler har länge varit en bristvara för musikkårerna. Kasernerna i Kungsängen är inte ljud- och luftdimensionerade och musikkårerna - Armens musikkår, Arméns trumkår och Livgardets dragonmusikkår – tvingas åka till andra platser för att repetera. Därför godkände högkvarteret en ombyggnad av delar av ett hus i Ursvik för Försvarsmusikcentrums verksamhet. Husen och lokalerna i Ursvik användes tidigare som Försvarsmaktens bok och blankettförråd men har länge stått i det närmaste tomt.

Onsdagen den 10 september genomfördes kontrollmätningar av ljudet i den ombyggda orkestersalen och ensemblesalen. Mätningarna höll anbefallda krav och kan nu tas i bruk.
Ytterligare arbeten kommer att göras för att erhålla bättre akustik i enkelrum, så att enskilda musiker kan öva med sitt instrument. Det är just mindre övningslokaler som tidigare saknats. Musikerna har fått öva på kvällar, utomhus eller på logement.

Även dörrar kommer att tätas upp i anslutning till orkestersalen och ensemblesalen.

Lokalerna kommer att användas i avvaktan på att beslut tas om nybyggnation av ett musikhus.

Inledningsvis kommer lokalerna att användas av Arméns Musikkår för utbildning av såväl värnpliktiga som yrkesmusiker. Det är inte omöjligt att även Arméns trumkår flyttar ut med musikutbildningen i samband med att nästa värnpliktskull rycker in i slutet av juli 2009. Den lokal som trumkåren nu nyttjar avses rivas från och med oktober 2009.