Trumkåren förbereder högvaktsdebuten

Trumkåren drillas, både musikalsikt och med exercis, för debuten vid högvaktsavlösningen den 1 oktober.

Trumkåren tränar infor högvakt Foto: Katja Öberg-Lundgren / Försvarsmakten

Inför den stundande premiären på kungliga slottet har Arméns trumkår övat högvaktsceremonielet. Alla de moment, både musikaliska och exercismässiga, som ingår i paraden, drillas under veckan. Under ledning av kapten Tommy Törner, löjtnant Eugen Qvarnström och den nytillträdde furir Sebastian Fernlund har konsertprogrammet växt fram.
– Det svåraste är nog att memorera allt. Ordningen på all musik och alla moment, säger Eugen Qvarnström mellan repetitionerna.
För allt är lika viktigt; exercisen är en självklar del av högvaktsavlösningen och musiken förhöjer upplevelsen därav.

Kåren har utrustats med paradutrustning, påbörjat vård av materielen samt givetvis även på egen hand övat på sina instrument. Onsdagarna har innefattat lärarledda lektioner, brasslektionen, saxsektionen och slagverkssektionen var för sig.

Nästa svårighetsgrad är att framföra musiken samtidigt som man genomför ett figurativt program, det vill säga att de går i olika formationer och med varierande tempo. Den kunskapsnivån beräknas soldaterna ha nått till drottningens födelsedag den 23 december.

Väl mött på yttre borggården under oktober då trumkåren framträder varje onsdag, lördag och söndag.