Trolla med reklam

Försvarsmaktens reklamkampanjer där personer uppmanades genomföra olika utmaningar var otroligt slagkraftig. Kampanjen har varit mycket uppmärksammad och nu tas stafettpinnen över av Läkare utan gränser.

Foto: .

Reklambudskapet att specialistofficerare söktes utgjordes av utmanande texter med uppmaningar om att bygga om bussar till kraftverk och svåra minnesövningar. Det budskapet spinner Läkare utan gränser nu vidare på.

Läkare utan gränsers reklam med texten "Kan du trolla med knäna? Eller bygga ett flygfält med hjälp av en lastpall?" har onekligen vissa likheter med Försvarsmaktens reklam.
– Det grafiska uttryck som båda använder har den här gången sammanfallit så att man vid första anblicken ser vissa likheter, men givetvis är de båda kampanjerna helt åtskilda, säger Staffan Slörner, Försvarsmaktens marknadschef.

Staffan Slörner tycker att det är både kul och smart med "likheten" eftersom Försvarsmakten och Läkare utan gränser båda arbetar för freden i världen. Dock ska det inte göras någon sammankoppling mellan de båda organisationerna.
– Försvarsmakten önskar lycka till med rekryteringen och är tacksam över att det blir fortsatt uppmärksamhet kring utlandstjänstgöring.

         

Läkare utan gränser?       Försvarsmakten?